Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, elérhetőségei, ügyfélszolgálata


Sajószögedi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:

Hétfő-Szerda: 8-12 óráig; 14-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

tel.: 49/540-743; fax: 49/540-744;
e-mail: sajoszoged@gmail.com


dr. Gulyás Mihály polgármester ügyfélfogadási rendje: előzetes egyeztetés után munkaidőben
dr. Boros István címzetes főjegyző ügyfélfogadási rendje: előzetes egyeztetés után munkaidőben

Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

SzMSz

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:


Polgármester: dr. Gulyás Mihály
telefon: 30/444-9252; 49/540-743/17
e-mail: sajoszoged@gmail.com

Jegyző:
dr. Boros István
telefon: 49/540-743/16
e-mail: sajoszoged@gmail.com

Ügyintézők:

Molnár Sándorné főtanácsos
tel.: 49/540-743/13
anyakönyvvezetés, hagyatéki eljárás, szociális ügyek, Helyi Választási Iroda helyettes vezetője, a jegyzőt távollét esetén helyettesíti

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos
tel.: 49/540-743/15
költségvetési beszámolók és jelentések készítése, könyvelés, analitikus nyilvántartások, statisztikai adatszolgáltatás, pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, belső pénzügyi szabályzatok naprakész vezetése, ÁFA bevallás, pályázatok

Ácsné Uri Piroska vezető-főtanácsos
tel.: 49/540-743/14
házi-pénztár kezelése, számlázás, beérkező számlák nyilvántartása, víz és szennyvíz ügyekkel kapcsolatos feladatok, ingatlan vagyonkataszter, könyvelés, statisztikai adatszolgáltatás

Zsarnay Melinda előadó
tel.: 49/540-743/12
helyi adók, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díj, végrehajtási ügyek, esélyegyenlőségi terv készítése – karbantartása

Fosztó Gabriella gyakornok
tel: 49/540-743/11
ügyiratkezelés, képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, lakcímbejelentés, népesség-nyilvántartás, szemétszállítási ügyek, kereskedelmi igazgatás, telepengedély

1.4. A Képviselő-testület tagjai: 7fő


dr. Gulyás Mihály polgármester
tel.: 30/444-9252
e-mail: mihalygulyasdr@gmail.com

Vona Tamás alpolgármester
tel.: 70/576-8527
e-mail: vonatamas@freemai.hu

Bakos Gábor képviselő
tel.: 49/340-747
e-mail:

Okváth Dezsőné képviselő
tel.: 49/342-287
e-mail: oj1972@freemail.hu

Orliczki Ferenc Frigyesné képviselő
tel.: 20/474-6524
e-mail: szkbt@ominet.hu

Vanyó István képviselő
tel.: 70/883-2170
e-mail: vanyone@freemail.hu

Dr. Wirtz Ferenc képviselő
tel.: 30/985-6118
e-mail: wirtzf@gmail.com

1.5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

a.) Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okirata
b.) Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged Alapító Okirata

1.6. Kizárólagos önkormányzati tulajdoni gazdasági társaságok: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. cégbírósági végzése

1.7. Az Önkormányzat által alapított közalapítványok: 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány Alapító Okirata

1.8. Az Önkormányzat közérdekű kiadványa: Saj(t)ó-Szögedről impresszum

1.9. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi felügyeletet gyakorol: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen