1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, elérhetőségei, ügyfélszolgálata


Sajószögedi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:

Hétfő-Szerda: 8-12 óráig; 14-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

tel.: 49/540-743; fax: 49/540-744;
e-mail:


dr. Gulyás Mihály polgármester ügyfélfogadási rendje: előzetes egyeztetés után munkaidőben
dr. Boros István címzetes főjegyző ügyfélfogadási rendje: előzetes egyeztetés után munkaidőben

Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

1.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

SzMSz

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:


Polgármester: dr. Gulyás Mihály
telefon: 30/444-9252; 49/540-743/17
e-mail:

Jegyző:
dr. Boros István
telefon: 49/540-743/16
e-mail:

Ügyintézők:

Molnár Sándorné főtanácsos
tel.: 49/540-743/13
anyakönyvvezetés, hagyatéki eljárás, szociális ügyek, Helyi Választási Iroda helyettes vezetője, a jegyzőt távollét esetén helyettesíti

Mihály-Bársony Judit főtanácsos
tel.: 49/540-743/15
költségvetési beszámolók és jelentések készítése, statisztikai adatszolgáltatás, pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatok, belső pénzügyi szabályzatok naprakész vezetése, ÁFA bevallás

Tóth Béláné vezető-főtanácsos
tel.: 49/540-743/14
házi-pénztár kezelése, számlázás, beérkező számlák nyilvántartása, víz és szennyvíz ügyekkel kapcsolatos feladatok, könyvelés, statisztikai adatszolgáltatás

Nagy Beáta vezető-tanácsos
tel.: 49/540-743/18
Önkormányzati pályázatok írása – elszámolása, ingatlan vagyonkataszter, étkeztetéssel kapcsolatos számlázás, könyvelés, analitikus nyilvántartások, civil szervezetek támogatási ügyei

Papp-Szerbin Cintia előadó
tel.: 49/540-743/14
házi-pénztár kezelése, számlázás, beérkező számlák nyilvántartása, könyvelés, analitikus nyilvántartások

Lengyel Leonóra főelőadó
tel.: 49/540-743/12
helyi adók, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, talajterhelési díj, végrehajtási ügyek, esélyegyenlőségi terv készítése – karbantartása

Kissné Sándor Ildikó főelőadó
tel: 49/540-743/11
ügyiratkezelés, képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek készítése, lakcímbejelentés, népesség-nyilvántartás, szemétszállítási ügyek, kereskedelmi igazgatás, telepengedély, termőföld kifüggesztés

Móriczné Vinnai Beatrix
tel: 49/540-743/19
Kulturális és pályázatkezelési referens

1.4. A Képviselő-testület tagjai: 7fő

dr. Gulyás Mihály polgármester
Sajószöged, Dózsa György út 14.
Tel.sz.: 30/444-92-52
e-mail cím: 

Vona Tamás alpolgármester
Sajószöged, Vasút út 55.
Tel.sz.: 70/576-8527
e-mail cím: 

Karaffa Gábor képviselő
Sajószöged, Kossuth út 3.
Tel.sz.: 20/974-7311
e-mail cím: 

Dr. Lukács Fatime képviselő
Sajószöged, Ady Endre út 12.
Tel.sz.: 20/771-0779
e-mail cím: 

Orliczki Frigyes Ferencné képviselő
Sajószöged, István út 10.
Tel.sz.: 20/474-6524
e-mail cím: 

Tóth Béla képviselő
Sajószöged, Ady Endre út 45.
Tel.sz.: 70/340-5743
e-mail cím: 

Varga Viktor képviselő
Sajószöged, Táncsics út 16.
Tel.sz.:70/338-2220
e-mail cím: 

1.5. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

a.) Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata
b.) Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat SzMSz
c.) Küldetésnyilatkozat

1.6. Kizárólagos önkormányzati tulajdoni gazdasági társaságok: Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. cégbírósági végzése

1.7. Az Önkormányzat által alapított közalapítványok: 670 éves Sajószöged Községért Alapítvány Alapító Okirata

1.8. Az Önkormányzat közérdekű kiadványa: Saj(t)ó-Szögedről impresszum

1.9. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi felügyeletet gyakorol: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

1.10 Szociális ágazati azonosító: S0097587