SAJÓSZÖGED KÖZSÉG önkormányzatÁNAK

 

6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)                         291.879 E Ft

Költségvetési                         bevétellel,

b)                         288.114 E Ft

Költségvetési                         kiadással,

c)                         3.765 E Ft

pénzmaradvánnyal                         hagyja jóvá.

 

 (2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat az 1.2., szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

2. § (1) A képviselő-testület a 2013. évi zárszámadását részletezve

a) az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint,

 

b) az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4., 5.1.,- 5.25. mellékletek szerint hagyja jóvá,

c) a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletekben foglaltak szerint fogadja el,

d) a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7., 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 

3. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 

 

dr.                         Boros István sk.

dr.                         Gulyás Mihály sk.

címzetes                         főjegyző

polgármester

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. március 27.

 

Sajószöged, 2014. március 27.

 

 dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

 

 

        

                2

A melléklet ide kattintva megtekinthető!