J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2014. december 15-én tartott Közmeghallgatásról.

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

A lakosság részéről: 10 fő.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, majd ismertette a 2014-ben megvalósult és a 2015-re tervezett fejlesztéseket.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: az Ady Endre út, a Bem út és a Vasút út nagyon rossz állapotban van, van-e lehetőség pályázni ezek felújítására?

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Ady Endre út a Közútkezelőhöz tartozik.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Vasút út, a Bem út és a Tisza út felújítására pályázatot nyertünk, de forráshiány miatt tartalékállományba helyeztek.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: az Ady úton nagyon rossz és veszélyes a járdaszegély.

dr. Gulyás Mihály polgármester: azt a céget, amelyik készítette a járdaszegélyt már felszámolták, mi pedig nem nyúlhatunk hozzá, mert nem a mi tulajdonunk. Az útnak egyébként még nincs végleges használatbavételi engedélye, a problémát már többször jeleztük a Közútkezelőnek.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: van-e lehetőség arra, hogy a Borsod Volán Zrt. gyorsjáratai a központban megálljanak?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Volán vezetőjének tájékoztatása szerint a helyi járatok módosítására van lehetőség, a távolsági járatok módosítására nincs.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: a Csokonai útvégi zártkertek villamosenergia-ellátással kapcsolatban van-e valami előrelépés?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Csokonai út végi zártkertek villamosenergia-ellátása nem volt napirenden és most sincs, tavasszal kezdődik a Lucernás dűlő áramellátása, a terveket jóváhagyta a Kormányhivatal műszaki biztonsági hatósága.

Több hozzászólás nem lévén dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző