Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00163
Kedvezményezett: Sajószöged Községi Önkormányzat
Támogatás összege: 47.193.590.- Ft

A projekt a Községháza energetikai korszerűsítésére irányul. Az érintett épület Sajószöged belterületén, az Ady Endre úton található, a településközpontban, kialakult épített környezetben.
A projekt célja az energiatakarékosság és energiahatékonyság növelése. A korszerű műszaki és energetikai rendszerek hozzájárulnak az épületek környezettudatosabb és fenntarthatóbb működéséhez, a tervezett korszerűsítési beruházások energiatakarékos működésük révén biztosítják az ingatlanok működési költségeinek csökkenését. Az épület energetikai korszerűsítése során elengedhetetlen a külső határoló elemek hőszigetelése, ezen belül is az épület külső homlokzatának, padlásfödém, és fűtetlen térrel határos falának hőszigetelése. A meglévő rosszul illeszkedő nyílászárók helyett korszerű, 3 rétegű üveggel ellátott nyílászárók beépítésére kerül sor. A villamos energia felhasználás költségének csökkentése érdekében egy napelemes rendszer kerül telepítésre. A fejlesztés során a hőtermelő és hőleadó készülékek cseréje is megtörténik.

A beruházás során mind külső megjelenésében, mind energiahatékonyság tekintetében korszerűsödik az érintett épület, fenntartása csökkenő energia felhasználással és csökkenő üvegházhatású gázok kibocsátással jár. Javul a település környezeti biztonsága, népességmegtartó ereje, bővülnek a település és környezete természeti és kulturális örökségértéke megőrzésének és fenntartható hasznosításának lehetőségei.
Az önkormányzat kiemelt törekvése, hogy a közfeladatok ellátásához szükséges épületeit a lehetőségeinek megfelelően korszerűsítse. A Községháza a többi önkormányzati épülethez képest rosszabb energetikai állapotú, felújítása indokolt. A tervezett projekt szervesen kapcsolódik az önkormányzat korábbi fejlesztéseihez is. Cél, hogy a település lakossága az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatásokat magasabb színvonalú, korszerűbb, energetikailag is megfelelő szintű épületekben vehesse igénybe, hozzájárulva ezzel az egymásra épülő projektekben való gondolkodás ösztönzéséhez és a gazdasági növekedés elősegítéséhez.
A pályázó valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A beruházás hozzájárul az ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez.

A sajtóközlemény .docx formátumban is letölthető.

Sajtóközlemény