SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2019.(VIII.05.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló

3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) Az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetéseket a képviselő-testület 11/2017. (VI.08.) önkormányzati rendelete tartalmazza.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk. címzetes főjegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. augusztus 05.

Sajószöged, 2019. augusztus 05.


dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző