A kapcsolódó dokumentumok letölthetőek honlapunkról.

Ssz.

Infószab. Tv. Szerinti fő fejezet

Az adat közzétételét
előíró jogszabály

Infószab tv szerinti alfejezet

Közzétételi egység

Saját elnevezés

Adat

1

Szervezeti, személyzeti adatok
Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
Alapadatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

Sajószöged Községi Önkormányzat

2011. évi CXII. tv.

2

A közfeladatot ellátó szerv székhelye:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

3

A közfeladatot ellátó szerv postai címe:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

2011. évi CXII. tv.

4

A közfeladatot ellátó szerv telefonszáma:

06-49/540-743

2011. évi CXII. tv.

5

A közfeladatot ellátó szerv telefaxszáma:

06-49/540-744

2011. évi CXII. tv.

6

Központi elektronikus levélcím:

2011. évi CXII. tv.

7

A honlap URL-je:

http://sajoszoged.hu/hu/index.html

2011. évi CXII. tv.

8

A közfeladatot ellátó szerv ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Telefon: 49/540-743
Telefax: 49/540-744
e-mail:

2011. évi CXII. tv.

9

Az ügyfélfogadás rendje:

hétfő-szerda: 8:00-16:00

péntek: 8:00-13:00

2011. évi CXII. tv.

10

Szervezeti struktúra
Szervezeti felépítés

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével:

dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Boros István címzetes főjegyző

2011. évi CXII. tv.

11

Az egyes szervezeti egységek feladatai

2011. évi CXII. tv.

12

A szerv vezetői
Vezetők

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve:

dr. Boros István címzetes főjegyző

2011. évi CXII. tv.

13

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek beosztása:

jegyző

2011. évi CXII. tv.

14

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefonszáma:

49/540-743

2011. évi CXII. tv.

15

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek telefaxszáma

49/540-744

2011. évi CXII. tv.

16

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

17

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve:

Orliczki Frigyes Ferencné

Dr. Lukács Fatime

2011. évi CXII. tv.

18

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek beosztása:

Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnök

Szociális és Egészségügyi Bizottsági elnök

2011. évi CXII. tv.

19

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefonszáma:

20/4746-524

20/771-0779

2011. évi CXII. tv.

20

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

21

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek elektronikus levélcíme:2011. évi CXII. tv.

26

Képviselő-testület

A testület létszáma: 7

2011. évi CXII. tv.

27

A testület összetétele

2011. évi CXII. tv.

28

A testület tagjainak neve

dr. Gulyás Mihály polgármester
Vona Tamás alpolgármester
Karaffa Gábor képviselő
Dr. Lukács Fatime képviselő
Orliczki Frigyes Ferencné képviselő
Tóth Béla képviselő
Varga Viktor képviselő

2011. évi CXII. tv.

29

A testület tagjainak beosztása

2011. évi CXII. tv.

30

A testület tagjainak telefonszáma:

20/4690-276
70/576-8527
20/974-7311
20/771-0779
20/474-6524
70/340-5743
70/338-2220

2011. évi CXII. tv.

31

A testület tagjainak telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

32

A testület tagjainak elektronikus levélcíme:2011. évi CXII. tv.

33

A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A felügyelt költségvetési szervek alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve:

Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

2011. évi CXII. tv.

34

A közfeladatot ellátó szerv  irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek székhelye:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.

2011. évi CXII. tv.

35

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek postai címe:

3599 Sajószöged, Ady Endre út 37.

2011. évi CXII. tv.

36

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefonszáma:

06-49/340-687

2011. évi CXII. tv.

37

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek telefaxszáma

2011. évi CXII. tv.

38

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

39

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának elérhetőségei: -

2011. évi CXII. tv.

40

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: -

2011. évi CXII. tv.

41

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadásának rendje: -

2011. évi CXII. tv.

42

Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Gazdálkodó szervezeteinek adatai

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet hivatalos neve:

Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

2011. évi CXII. tv.

43

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet székhelye:

3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.

2011. évi CXII. tv.

44

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet postai címe:

3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.

2011. évi CXII. tv.

45

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefonszáma:

06-49/340-022

2011. évi CXII. tv.

46

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet telefaxszáma: -

2011. évi CXII. tv.

47

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

48

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet honlapjának URL-je: -

2011. évi CXII. tv.

49

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet tevékenységi körének leírása:

községüzemeltetési feladatok

2011. évi CXII. tv.

50

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet képviselőjének neve:

Berecz Róbert

2011. évi CXII. tv.

51

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

100%

2011. évi CXII. tv.

52

Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok hivatalos neve:

2011. évi CXII. tv.

53

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok székhelye:

2011. évi CXII. tv.

54

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok postai címe:

2011. évi CXII. tv.

55

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefonszáma:

49/540-743

2011. évi CXII. tv.

56

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok telefaxszáma

49/540-744

2011. évi CXII. tv.

57

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

58

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok alapító okirata

2011. évi CXII. tv.

59

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok kezelő szervének tagjai

2011. évi CXII. tv.

60

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervadatai
Költségvetési szervek
 Költségvetési szerveinek alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv hivatalos neve

Sajószögedi Általános Művelődési Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár

2011. évi CXII. tv.

61

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv székhelye

2011. évi CXII. tv.

62

A költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXL. törvény

2011. évi CXII. tv.

63

A költségvetési szervet alapító határozat

1 a /2017. (III.27.) KT. hat.

2011. évi CXII. tv.

64

A költségvetési szerv alapító okirata

Alapító okirat

2011. évi CXII. tv.

66

A költségvetési szerv vezetőjének neve

Bánné Bodolai Marianna

2011. évi CXII. tv.

67

A költségvetési szerv vezetőjének telefonszáma

49/340-687

2011. évi CXII. tv.

68

A költségvetési szerv vezetőjének telefaxszáma

-

2011. évi CXII. tv.

69

A költségvetési szerv vezetőjének elektronikus levélcíme

2011. évi CXII. tv.

85

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 Felettes, felügyeleti szerv alapadatai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a hivatalos neve:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

2011. évi CXII. tv.

86

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a székhelye:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

87

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a postai címe:

3525 Miskolc, Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

88

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefonszáma:

(46) 512-901

2011. évi CXII. tv.

89

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek a telefaxszáma:

(46) 512-903

2011. évi CXII. tv.

90

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az elektronikus levélcíme:

2011. évi CXII. tv.

91

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv honlapjának címe:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

2011. évi CXII. tv.

92

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefonszáma

46/512-901

2011. évi CXII. tv.

93

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervéneA közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának telefaxszáma

46/512-901

2011. évi CXII. tv.

94

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának ügyfélfogadás helye

Miskolc Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

95

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának postacíme

Miskolc Városház tér 1.

2011. évi CXII. tv.

96

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00-16:30

Szerda: 8:00-16:30

2011. évi CXII. tv.

97

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Jogszabályok:

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök:

2011. évi CLXXXIX. törvény  (Mötv.)
2016. évi CL. törvény  (Ákr.)
1993. évi III. törvény   (Szoc. tv.)
1997. évi XXXI. törvény  (Gyvtv.)

2011. évi CXII. tv.

98

Szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

2011. évi CXII. tv.

99

Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CXII. tv.

100

Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: -

2011. évi CXII. tv.

101

A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Ügyintézési információk

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:

Államigazgatási hatósági ügyek: jegyző

Önkormányzati hatósági ügyek: képviselő-testület

2011. évi CXII. tv.

102

A hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: polgármester:

a) soron kívüli önkormányzati segélykérelemről,

b)általános tartalék felhasználásáról,

c) az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése iránti engedély kiadásáról,

d) a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról (étkeztetés, házi segítség-nyújtás) és a személyi térítési díj megállapításáról,

e) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról, a pályázatok elbírálásáról,

f) a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyásáról.

2011. évi CXII. tv.

103

A szerv illetékességi területe

Sajószöged Község közigazgatási területe

2011. évi CXII. tv.

104

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

kérelem, személyigazolvány, lakcímkártya, jövedelmi igazolás, az ügy tárgyához kapcsolódó iratok

2011. évi CXII. tv.

105

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

külön jogszabályban foglaltak szerint

2011. évi CXII. tv.

106

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata:

Telefonon vagy személyesen a kérelem benyújtásakor az eljáró ügyintézőtől kap tájékoztatást.

2011. évi CXII. tv.

107

Elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározottak szerint: , személyesen: Sajószöged Polgármesteri Hivatal 3599 Sajószöged Ady Endre út 71

Ügyfélfogadási időben:
Hétfő-Szerda: 8-12 óráig; 14-16 óráig
Pénteken: 8-12 óráig
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

2011. évi CXII. tv.

108

Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő):

általános ügyintézési határidő: 21 nap

fellebbezési határidő: 15 nap

2011. évi CXII. tv.

109

Kérelmek, formanyomtatványok

2011. évi CXII. tv.

110

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

a jogszabályok mellékletben megtalálható nyomtatványok

ÁNYK nyomtatvány

2011. évi CXII. tv.

111

Az igénybe vehető elektronikus programok elérése

2011. évi CXII. tv.

112

Időpontfoglalás: -

2011. évi CXII. tv.

113

Az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

2011. évi CXII. tv.

114

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Ákr. 13.§, 21. §, 26.§, 28.§, 29. §, 33. §, 53§, 60§, 63. §, 65. §, 66.§, 74. §, 76.§, 105.§,112. §, 128. §, 135. §, 137.§,

2011. évi CXII. tv.

115

Közszolgáltatások
Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

-szemétszállítás

-ivóvíz

-szennyvíz

2011. évi CXII. tv.

116

http://sajoszoged.hu/hu/rend_2017_17.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2016_12.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2013_12.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2006_16.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2004_9.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2003_7.html

2011. évi CXII. tv.

117

http://sajoszoged.hu/hu/rend_2017_17.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2016_12.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2013_12.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2006_16.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2004_9.html
http://sajoszoged.hu/hu/rend_2003_7.html

2011. évi CXII. tv.

118

http://sajoszoged.hu/hu/rend_2017_17.html

2011. évi CXII. tv.

119

http://sajoszoged.hu/hu/rend_2017_17.html

szemétszállítás: 10/2016.(VI.23.) ÖR. 18.§

2011. évi CXII. tv.

120

A szerv nyilvántartásai
Adatvédelmi nyilvántartás és adatbázisok

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: lakcímnyilvántartás

2011. évi CXII. tv.

125

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, ezen belül: az érintettek köre:

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező polgárok

2011. évi CXII. tv.

152

Nyilvános kiadványok
Kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe:

Saj(t)óSzögedről

2011. évi CXII. tv.

153

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak témája:

közérdekű

2011. évi CXII. tv.

154

A hozzáférés módja:

ingyenes terjesztés

2011. évi CXII. tv.

155

A kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

ingyenes

2011. évi CXII. tv.

156

Döntéshozatal, ülések
Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

2011. évi CXII. tv.

157

A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja:

önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetése, partnerségi egyeztetés

SzMSz 20.§-a

2011. évi CXII. tv.

158

A testületi szerv döntései előkészítésében az állampolgári közreműködés eljárási szabályai

2011. évi CXII. tv.

159

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári véleményezésre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím:

2011. évi CXII. tv.

160

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

2011. évi CXII. tv.

161

A testületi szerv üléseinek helye:

Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme

2011. évi CXII. tv.

162

A testületi szerv üléseinek ideje:

munkaterv szerint

2011. évi CXII. tv.

163

A testületi szerv üléseinek nyilvánossága, látogathatóságának rendje:

főszabály szerint nyilvános ülések

2011. évi CXII. tv.

164

A testületi szerv üléseinek napirendje:

meghívó szerint

2011. évi CXII. tv.

165

A testületi szerv ülésének jegyzőkönyvei:

sajoszoged.hu

2011. évi CXII. tv.

166

A testületi szerv illetve összefoglalói:

Saj(t)óSzögedről

2011. évi CXII. tv.

167

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Döntések

http://sajoszoged.hu/hu/rendeletek2015.html

2011. évi CXII. tv.

168

http://sajoszoged.hu/hu/jk_jegyzokonyvek.html

2011. évi CXII. tv.

169

http://sajoszoged.hu/hu/jk_jegyzokonyvek.html

2011. évi CXII. tv.

170

http://sajoszoged.hu/hu/tarsadalmi_egyeztet.html

2011. évi CXII. tv.

171

http://sajoszoged.hu/hu/tarsadalmi_egyeztet.html

2011. évi CXII. tv.

172

http://sajoszoged.hu/hu/testuleti_eloterjesztesek.html

2011. évi CXII. tv.

173

http://sajoszoged.hu/hu/tarsadalmi_egyeztet.html

2011. évi CXII. tv.

174

Hirdetmények
Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

sajoszoged.hu

2011. évi CXII. tv.

175

Pályázatok
Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

Nincs kiírt pályázat.

2011. évi CXII. tv.

176

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményei (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

2011. évi CXII. tv.

177

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok eredményeinek indoklása (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával)

2011. évi CXII. tv.

178

Közérdekű adatok igénylése
Közérdekű adatok megismerésének rendje

http://sajoszoged.hu/hu/tarsadalmi_egyeztet.html

2011. évi CXII. tv.

179

Polgármesteri Hivatal Jegyző

2011. évi CXII. tv.

180

49/540-743

2011. évi CXII. tv.

181

49/540-744

2011. évi CXII. tv.

182

2011. évi CXII. tv.

183

Balsai Péter

2011. évi CXII. tv.

184

Statisztikák

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

2011. évi CXII. tv.

185

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei:

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

2011. évi CXII. tv.

186

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás.

2011. évi CXII. tv. 71/D. § (4) bekezdés

198

Gazdálkodási adatok
 
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Vizsgálatok, ellenőrzések

http://sajoszoged.hu/hu/szamvevoszek_jelentes.html

2011. évi CXII. tv.

199

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései: folyamatban

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Az Állami Számvevőszék utó ellenőrzésének lezárása

2011. évi CXII. tv.

200

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok: - belső ellenőrzés - belső kontrollrendszer működése

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Integritás ellenőrzése.
Jelentés Önkormányzatok ellenőrzése - A önkormányzatok integritásának ellenőrzése.2011. évi CXII. tv.

201

A működés eredményessége, teljesítmény
Eredményesség, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

KSH adatszolgáltatás szerint

2011. évi CXII. tv.

202

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2011. évi CXII. tv.

203

Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Költségvetések, beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

2011. évi CXII. tv.

204

Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2011. évi CXII. tv.

205

A költségvetés végrehajtása

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

2011. évi CXII. tv.

206

A foglalkoztatottak

Foglalkoztatottak béradatai

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok:

-Közfoglalkoztatottak (4 fő)

-Sajószögedi ÁMK (17 fő)

-Polgármesteri Hivatal (7 fő)

-Intézmény nélküli közalkalmazott (2 fő)

-Polgármester (1 fő)

-Alpolgármester (1 fő)

2011. évi CXII. tv.

207

A foglalkoztatottak

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

- dr. Gulyás Mihály polgármester: 571.600 e Ft/ hó

- dr. Boros István címzetes főjegyző: 538.000 e FT/hó


2011. évi CXII. tv.

208

A foglalkoztatottak

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

cafateria 200.000 Ft/ fő

2011. évi CXII. tv.

209

Támogatások
A legalább 200 ezer forintot elérő támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve:

Sajószögedi Polgárőr Egyesület

Sajószöged Községi Testedző Kör

2011. évi CXII. tv.

210

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások célja

civil szervezetek támogatása

2011. évi CXII. tv.

211

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások összege

Sajószögedi Polgárőr Egyesület:
2015: 1 630 000 Ft
2016: 1 630 000 Ft
2017: 1 630 000 Ft
2018: 1 684 000 Ft

Sajószögedi Testedző Kör:
2015: 4 043 000 Ft
2016: 3 875 000 Ft
2017: 3 850 000 Ft
2018: 4 350 000 Ft

2011. évi CXII. tv.

212

Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások megvalósítási helye (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond).

Sajószögedi Polgárőr Egyesület 3599  Sajószöged Ady Endre 77.

Sajószögedi Testedző Kör 3599 Sajószöged Petőfi út 1/C

2011. évi CXII. tv.

213

Szerződések
A legalább 5 millió forintot elérő szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) - és változásai

2011. évi CXII. tv.

214

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések tárgya - és változásai

2011. évi CXII. tv.

215

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések esetében a felek neve - és változásai

Peracto Kft. (3587 Tiszapalkonya, Árpád u. 1.)

2011. évi CXII. tv.

216

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések értéke - és változásai

2011. évi CXII. tv.

217

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések időtartama (határozott időre kötött szerződés esetében); valamint az említett adatok változásai

2011. évi CXII. tv.

218

Koncessziók
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázati kiírások

2011. évi CXII. tv.

219

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázók adatai

2011. évi CXII. tv.

220

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint az elbírálásról készített emlékeztetők

2011. évi CXII. tv.

221

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok, úgy mint a pályázat eredménye

2011. évi CXII. tv.

222

Egyéb kifizetések
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

2011. évi CXII. tv.

223

Európai Unió által támogatott fejlesztések
Uniós támogatások

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

2011. évi CXII. tv.

224

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az azokra vonatkozó szerződések

2011. évi CXII. tv.

225

Közbeszerzés
Közbeszerzések

Közbeszerzési információk, úgy mint: éves terv

2011. évi CXII. tv.

226

Közbeszerzés

http://sajoszoged.hu/hu/kozbeszerzes_ovi_2018.html

2011. évi CXII. tv.

227

Közbeszerzés

http://sajoszoged.hu/hu/kozbeszerzes_ovi_2018.html

2011. évi CXII. tv.

228

 
 
Közbeszzési törvény által előírt kötelezettségek

http://sajoszoged.hu/hu/kozbeszerzes_ovi_2018.html

Kbt. 31. §

229

http://sajoszoged.hu/hu/kozbeszerzes_ovi_2018.html

Kbt. 31. §

230

http://sajoszoged.hu/hu/kozbeszerzes_ovi_2018.html

Kbt. 31. §

231

Kötelező nyilvántartások
 

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

210/2009. (IX.29.) Korm. rend.

232

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

210/2009. (IX.29.) Korm. rend.

233

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

239/2009. (X. 20.) Korm. rend.

234

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

235

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

236

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

55/2009. (X. 16.) IRM rend.

237

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

1999. évi. LXIII. Tv.

238

http://sajoszoged.hu/hu/hatosagi_nyilvantart.html

23/2011. (III.8.) Korm. Rend.

239

A parkolási várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételeket és azok felhasználását tartalmazó nyilvántartás

1988. évi I. tv.

240

További közzétételi kötelezettségek

Az önkormányzat normatív határozatai

2011. évi CLXXXIX. tv.

241

Sajószöged Közigazgatási területe

2011. évi CXC. törvény

242

Hétfő - Péntek: 630-1630

2011. évi CXC. Tv.

243

Parkoló társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés

1988. évi I. tv.

244

A zajövezeteket ábrázoló térkép

176/1997. (X.11.) Korm. rend.

245

A  természetvédelmi kezelési terv tervezete

3/2008. (II.5.) KvVm rend.

246

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjtételei

12/2000. (VIII.30.) Ör. 17/A §

2004. évi II. törvény a mozgóképről

247

Levegőminőségi terv és annak módosítása, felülvizsgálata

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

248

Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok vezetőinek juttatásai

320.000 Ft /hó

175/2009-es kormányrendelet

249

Környezeti állapotra (veszélyekre, környezetkárosító forrásokra) vonatkozó adatok, tájékoztatás

311/2005. (XII. 25.) Korm. Rend.

250

http://sajoszoged.hu/hu/eselyegyenloseg.html

321/2011. (XII. 27.) Korm. Rend.

251

Stratégiák, koncepciók

Integrált városfejlesztési stratégia

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet

252

Településfejlesztési koncepció

314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet