LEADER pályázatok

LEADER pályázatok

 

 

 

 

 

Ügyfél-azonosító: 1005217559
Projekt azonosítója: 3351219455
„Munkaeszközök beszerzése Sajószögeden”

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Dél-Borsodi LEADER Egyesület működési területére meghirdetett, VP-6-19.2.1-20-11-22. kódszámú, Dél-Borsodi LEADER Egyesület – Települési önkormányzatok alaptevékenységéhez köthető eszközbeszerzéseinek támogatása és településkép fejlesztése című felhívás alapján benyújtott kérelme alapján Sajószöged Községi Önkormányzat 6.770.563 Ft támogatásban részesült a „Munkaeszköz beszerzés Sajószögeden” projekt megvalósításához.

Ennek keretében fadaráló, szárzúzó, rézsűvágó és sószóró gépeket vásárolt az Önkormányzat. Az eszközök a település útjainak karbantartási munkálataihoz nyújtanak segítséget. Jelentős forgalom terheli a település útjait ezért évente többször szükséges karbantartani. A pályázat megvalósítása előtt eszközállományunk is hiányos volt, így a projekt keretében beszerzett eszközök településünk infrastrukturális állapotát segítik megőrizni.

A projektünk a helyi gazdaság versenyképességének erősítését szolgálja, amely az elavult gépállomány fejlesztését, illetve a térség infrastruktúrájának korszerűsített karbantartását is jelenti egyben.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió Támogatását!

LEADER pályázatok

LEADER pályázatok

LEADER pályázatok

LEADER pályázatok