Sajószöged KözségI önkormányzat

képviselő-Testületének

8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése alapján, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 657 773 964 Ft bevétellel

b) 492 693 320 Ft kiadással

c) 165 080 644 Ft maradvánnyal

- amelyből 166 728 985 Ft pénzmaradvány - hagyja jóvá.

 

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadom el.

 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.

 

2. § (1) Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint,

 

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint,

 

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.1.1, és a 6.2.,6.2.1, mellékletekben foglaltak szerint,

 

d) a Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3., 6.3.1., mellékletekben foglaltak szerint,

 

e) a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.4., 6.4.1. mellékletekben foglaltak szerint

hagyom jóvá.

 

(2) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

 

(3) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának jogcímenkénti alakulását a 8. melléklet szerint hagyom jóvá.

 

3.§ (1) Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.

dr. Boros István sk.

polgármester

címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. május 28.

 

Sajószöged, 2021. május 28.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző