Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2012. december 10.-én tartott Közmeghallgatásról

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyes Ferencné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István címzetes főjegyző

Meghívottként jelen van: Balsai Péter, Füredi Péter a TCG beruházás képviseletében

A lakosság részéről: 25 fő.

1./ Tájékoztató a 2012. évben megvalósult és a jövő évre tervezett fejlesztésekről.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön kitérve meghívott vendégeinkre, akik egy kiemelt beruházás esetleges megvalósításáról adnak tájékoztatást.

Balsai Péter elmondta, hogy TCG erőmű eddig egy működik a világon az USA-ban. Hozzá az informatikai rész tartozik, ez nem túl érdekes, ezért átadta a szót a projekt műszaki igazgatójának.

Füredi Péter ismertette a TCG technológia lényegét, kiemelve, hogy nem hulladék-égetőről van szó, nincs füstgáz és környezetszennyezés. Jelenleg ez az elérhető legzöldebb technológia. Gázturbinás erőmű segítségével villamosenergiát állítanának elő, 500 t/nap bemenő anyagot számítva 1,5-2 Megawatt villamos áram állítható elő, amit be tudnánk táplálni az MVM Rt. meglévő hálózatába. Az üzem nem foglalna el túl nagy helyet, 19 elemből konténeres rendszerben épülne fel. A rendszerhez üvegházak kapcsolódnának 10-15 hektáron, ahol mezőgazdasági termelést lehetne folytatni a melléktermékként képződő melegvíz felhasználásával.

Kérdések:

Répási Ferenc: A működő erőművet látták-e már élőben?

Balsai Péter: Mint mondtam Kaliforniában működik az egyetlen a világon, oda nem volt alkalmunk kiutazni, de a youtube-on több videó is megtekinthető a működéséről. A beruházás minden környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik és a Kormány kiemelt projektként kezeli a beruházást. A beruházás értéke 100 M Euro, ezért nem engedhető meg, hogy terhelje a környezetet.

- 2 -

Bakos Gábor: A hulladék tárolása és ideszállítása hogy történne?

Balsai Péter: Hejőpapi hulladékválogatóból préskonténerekbe kerülne ideszállításra a hulladék. Vasúton nem szállítható, csak közúton, 30-35 kamiont jelentene naponta.

Orliczki Frigyes Ferencné: Mennyire üzembiztos a technológia, milyen a védelmi rendszere és a keletkező hamu hova kerül?

Füredi Péter: A működő erőműben még üzemzavar nem fordult elő, hőfokmegfutás csak robbanás esetén fordulhat elő. A hamu a bevitt anyagmennyiség 10-15%-a, ezt visszaküldjük a feladónak azokban a konténerekben, amiben a hulladékot ideszállították. A pontos hely még nincs meghatározva.

Zakar János: Miért pont Sajószöged?

Balsai Péter: Kicsit nagyképűen hangzik, de azért, mert itt lakom. Végleges helyszín azért nincs még, hogy megelőzzük a telekspekulációt.

Összegezve:

- a kamionforgalom nem okozhat kellemetlenséget,

- nem hulladékégetésről van szó,

- nem jótékonysági intézmény, a befektetők termelni akarnak és profitot realizálni.

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte az előadást és a hozzászólásokat, és hangsúlyozta, hogy a beruházás nem fog minden áron megvalósulni és nagyon sok összetevője van a megépítésének.

2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a 2012. évben megvalósult és a 2013-ra tervezett fejlesztéseket. Az utófinanszírozású beruházásokat az MVH átvette és megtörtént az elszámolás is, ezért el tudtuk kezdeni a focipálya felújítását. Folyamatban van a HÉSZ második ütemben történő módosítása, ami lehetővé teszi majd egy parkoló építését a római templom mellett.

Kérdések:

Egy jelenlevő sajószögedi lakos: cserépkályhám van, és egy kondenzációs gázkazán. A kéményseprő érdemi munkát nem végez, csak beszedi a pénzt. Milyen rendelet alapján fizetünk?

dr. Boros István címzetes főjegyző: A B-A-Z Megyei Önkormányzat rendelete határozta meg a közszolgáltatás díját és kötelező igénybevételét.

- 3 -

Révai Miklós: Mi a helyzet a kutyák kötelező chipezésével?

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2012. december 31-én lejár a türelmi idő, addig mindenkinek gondoskodni kell róla. Vagy a tiszaújvárosi rendelőben, vagy ki kell hívni az állatorvost, aki beülteti az ebbe a transpondert. Erről a helyi újság karácsonyi számában részletesen írok, benne lesz az állatorvos telefonszáma is.

Orliczki Frigyes Ferencné: a Bem úton nem volt közvilágítás a hét végén.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Már bejelentettük a hibát a szolgáltatónak.

Barta Sándor: szép látni a falu fejlődését. Az Ady út tele van kátyúkkal. Nincs járda a Petőfi út mellett. Sokszor nincs közvilágítás a Petőfi-Jókai úton.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az Ady út nem önkormányzati kezelésben van, a közútkezelőnek többször jeleztük a problémát. A járdaépítés tavasszal megvalósul.

Egy jelenlevő lakos még jelezte, hogy a Mátyás Király úti magtár nagyon rossz állapotban van, fel kell szólítani a tulajdonost, hogy tegye rendbe.

Több hozzászólás nem lévén dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

k.m.f.

        dr. Gulyás Mihály        dr. Boros István

        polgármester        címzetes főjegyző