Sajószöged Község önkormányzata

 képviselő-testületének

6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a)                         310 498 E Ft

                        költségvetési                         bevétellel,

b)                         306 007 E Ft

                        költségvetési                         kiadással,

                        c)                         4 491 E Ft

                        pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

2. § (1) A képviselő-testület 2014. évi zárszámadást részletezve

a) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint,

c) a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1,.5.2, 6.1.,6.2., mellékletekben foglaltak szerint,

d) a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1,7.2., 8.1.,8.2,9.1,9.2. mellékletekben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 

3. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

 

 

dr.                         Boros István sk.

dr.                         Gulyás Mihály sk.

    címzetes                         főjegyző        

polgármester

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2015. április 30.

 

Sajószöged, 2015. április 30.

 

 

 

 

  dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

        

2

 A melléklet ide kattintva megtekinthető!