Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2008. (IX.29.) sz. rendelete

a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról

a módosításokkal egységes szerkezetben

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közterületen és egyéb helyeken történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Tilos szeszesital fogyasztása Sajószöged Község közterületein, így különösen a szórakozóhelyek, vendéglátóipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek (a továbbiakban: üzletek) előtt és környékén, továbbá buszvárók, játszóterek, közparkok és valamennyi önkormányzati intézmény előtt és környékén.

2.§

(1) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) erdőterületekre és mezőgazdasági területekre;

b) a bányatavak területére;

c) a sportpálya területére a labdarugó mérkőzések kezdetét megelőző egy órától a mérkőzés befejezését követő egy óráig terjedő időszakban;

d) alkalmi rendezvényekre (falunapok, búcsúk, vásárok, stb.)

e) üzletek engedély alapján létesített teraszaira;

f) az év első és utolsó napjára.

(2) Szeszesital közterületen történő engedélyezett értékesítése esetén ezen rendelet előírásai nem mentesítik a rendező szervet, kereskedőt (értékesítőt) a szeszesital árusításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól.

3.§

E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) szeszesital: az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan terület, amely mindenki számára emberi tartózkodásra korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.

- 2 -

4.§1

5.§

Jelen rendelet 2009. január 01.-én lép hatályba.

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester jegyző

1Hatályon kívül helyezte: 15/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatálytalan 2012.05.30-tól.