Sajószöged Község önkormányzata

 képviselő-testületének

8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 401 478 090 Ft bevétellel

b) 391 876 048 Ft kiadással

c) 9 602 042 Ft költségvetési maradvánnyal

amelyből 7 362 740 Ft pénzmaradvány hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

2. § (1) A képviselő-testület a 2016. évi zárszámadását részletezve

a) az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,.6.2, 7.1.,7.2., mellékletekben foglaltak szerint,

d) a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1.,8.2, mellékletekben foglaltak szerint

 hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 

3.§ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

4.§ Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

 

 

 

dr.                         Boros István sk.

dr.                         Gulyás Mihály sk.

címzetes                         főjegyző

polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. május 29.

 

Sajószöged, 2017. május 29.

 

 

  dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

        

A melléklet innen letölthető!