1/2020.(III.15.) határozata a Sajószögedi Óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről

2/2020.(III.18.) határozata közterületek bezárásáról

3/2020.(III.20.) határozata 2020. évi nyersanyagnormák módosításáról

4/2020.(III.20.) határozata 2020. évi étkeztetési díjakról

5/2020.(III.20.) határozata Oktató programok vásárlásáról a sajószögedi általános iskolások részére

6/2020.(III.25.) határozata Az „Óvoda udvar fejlesztése Sajószögeden„ beszerzés nyertesének kiválasztásáról

7/2020.(III.25.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

8/2020.(III.25.) határozata A Sajószögedi ÁMK-nál a veszélyhelyzet hatálya alatti munkavégzési szabályzat jóváhagyásáról

13/2020.(IV.14.) határozata a Sajószögedi Általános Művelődési Központ 2020. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

13_2020.IV.14. pm. határozat melléklete

15/2020.(IV.27.) határozata Sajószöged Vasút út felújításához kapcsolódóan fekvőrendőrök építéséről

16/2020.(IV.29.) határozata Községüzemeltetési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása..pdf

17/2020.(IV.29.) határozata Belső ellenőrzési vezető 2019. évi összefoglaló jelentések elfogadásáról.pdf

18/2020. (IV.29.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat Gazdasági Programja 2019-2024-ig terjedő időszakra

19/2020.(V.07.) határozata a közterületek közparkok megnyitásáról.pdf

20/2020.(V.11.) határozata Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde konyhatechnológiai eszközeinek megvásárlásáról

21/2020.(V.11.) határozata orvosi maszkok vásárlásáról és a sajószögedi lakosoknak történő kiosztásáról

22/2020.(V.14.) határozata a sportpálya és a műfüves pálya megnyitásáról

23/2020.(V.21.) határozata a Sajószögedi Óvoda újranyitásáról

24/2020.(V.21.)határozata az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

25/2020.(V.28.) határozata a vendégétkeztetés visszaállításáról

26/2020. (VI.08.) határozata a Sajószögedi Óvoda nyári zárva tartásáról

30/2020.(VI.12.) határozata a tanuló ifjúság elismeréséről

31/2020.(VI.12.) határozata Sajószöged Község rendezvénytervének módosításáról

32/2020.(VI.12.) határozata az elmaradt gyermeknapi rendezvényre betervezett összeg felhasználásáról

33/2020.(VI.12.) határozata önkormányzati ingatlan értékesítéséről

34/2020.(VI.12.) hatáozata a napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről

35/2020.(VI.15.) határozata a 8/2020.(III.25) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről

36/2020.(VI.17.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

37/2020.(XI.09.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

38/2020.(XI.11.) határozata A pandémiás időszak elmúlta után megrendezendő „Sajószögedi Falunapok” kulturális rendezvény hang-, fény- és színpadtechnikai szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséről.

39/2020.(XI.25.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési terve jóváhagyásáról