1/2020.(III.15.) határozata a Sajószögedi Óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről

2/2020.(III.18.) határozata közterületek bezárásáról

3/2020.(III.20.) határozata 2020. évi nyersanyagnormák módosításáról

4/2020.(III.20.) határozata 2020. évi étkeztetési díjakról

5/2020.(III.20.) határozata Oktató programok vásárlásáról a sajószögedi általános iskolások részére

6/2020.(III.25.) határozata Az „Óvoda udvar fejlesztése Sajószögeden„ beszerzés nyertesének kiválasztásáról

7/2020.(III.25.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

8/2020.(III.25.) határozata A Sajószögedi ÁMK-nál a veszélyhelyzet hatálya alatti munkavégzési szabályzat jóváhagyásáról

13/2020.(IV.14.) határozata a Sajószögedi Általános Művelődési Központ 2020. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
13_2020.IV.14. pm. határozat melléklete

15/2020.(IV.27.) határozata Sajószöged Vasút út felújításához kapcsolódóan fekvőrendőrök építéséről

16/2020.(IV.29.) határozata Községüzemeltetési Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása..pdf

17/2020.(IV.29.) határozata Belső ellenőrzési vezető 2019. évi összefoglaló jelentések elfogadásáról.pdf

18/2020. (IV.29.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat Gazdasági Programja 2019-2024-ig terjedő időszakra

19/2020.(V.07.) határozata a közterületek közparkok megnyitásáról.pdf

20/2020.(V.11.) határozata Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde konyhatechnológiai eszközeinek megvásárlásáról

21/2020.(V.11.) határozata orvosi maszkok vásárlásáról és a sajószögedi lakosoknak történő kiosztásáról

22/2020.(V.14.) határozata a sportpálya és a műfüves pálya megnyitásáról

23/2020.(V.21.) határozata a Sajószögedi Óvoda újranyitásáról

24/2020.(V.21.)határozata az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

25/2020.(V.28.) határozata a vendégétkeztetés visszaállításáról

26/2020. (VI.08.) határozata a Sajószögedi Óvoda nyári zárva tartásáról

30/2020.(VI.12.) határozata a tanuló ifjúság elismeréséről

31/2020.(VI.12.) határozata Sajószöged Község rendezvénytervének módosításáról

32/2020.(VI.12.) határozata az elmaradt gyermeknapi rendezvényre betervezett összeg felhasználásáról

33/2020.(VI.12.) határozata önkormányzati ingatlan értékesítéséről

34/2020.(VI.12.) hatáozata a napközis tábort igénybevevő tanulók étkeztetéséről

35/2020.(VI.15.) határozata a 8/2020.(III.25) polgármesteri határozat hatályon kívül helyezéséről

36/2020.(VI.17.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

37/2020.(XI.09.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

38/2020.(XI.11.) határozata A pandémiás időszak elmúlta után megrendezendő „Sajószögedi Falunapok” kulturális rendezvény hang-, fény- és színpadtechnikai szolgáltatásokról szóló szerződés megkötéséről.

40/2020.(XII.01.) határozata a Sajószöged 1498 hrszú út elnevezéséről

41/2020.(XII.04) határozata haszonbérleti szerződés módosításáról

65/2020.(XII.11) határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

66/2020.(XII.15) határozata orvosi maszkok kiosztásáról

67/2020.(XII.15) határozata a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2020. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

68/2020.(XII.15) határozata a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének egyéb juttatásairól

69/2020.(XII.22.) határozata az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
69/2020.(XII.22.) - Melléklet

70/2020.(XII.28) határozata a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetésre vonatkozó szerződésének meghosszabbításáról

71/2020.(XII.29.) határozata az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
71/2020.(XII.29.) - melléklet (.zip)

1/2021.(I.05.) határozata a Sajószöged településkártyával kapcsolatos önkormányzati kedvezményről.

2/2021.(I.06.) határozata A Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó tagönkormányzatok és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejött bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról.

3/2021.(I.07.) határozata A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal és a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde közötti gazdálkodással kapcsolatos Munkamegosztási Megállapodás jóváhagyásáról.

4/2021.(I.11) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2021. I. félévi munkaterve elfogadásáról
4/2021.(I.11) melléklet

5/2021.(I.11) határozata Miskolczi István r. alezredes kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatos véleményezéséről

6/2021.(I.15) határozata A polgármester 2021. évi szabadságának ütemezéséről
6/2021.(I.15) - melléklet

7/2021.(I.15) határozata a Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

8/2021.(I.18) határozata A központi ügyeleti feladatellátásról

9/2021.(I.20.) határozata a Sajószögedi Óvoda nyári zárva tartásáról

10/2021.(I.20.) határozata a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde nyári zárva tartásáról

11/2021.(I.29.) határozata Megbízási Szerződés felmondásáról

12/2021.(I.29.) határozata a Művelődési Ház és Könyvtár munkájának 2020. évi beszámolójáról és 2021. évi célkitűzésiről
12/2021.(I.29.) - melléklet

13/2021.(I.29.) határozata a Művelődési Ház és Könyvtár leltározási ütemtervéről
13/2021.(I.29.) - melléklet

14/2021.(I.29.) határozata a TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00055 azonosítószámú „A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából” című pályázat során „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” tárgyú projekt feltételes közbeszerzési eljárásának megindításáról

15/2021.(I.29.) határozata a „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak megbízásáról

16/2021.(I.29.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat és a fenntartásában levő költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

17/2021.(II.09.) határozata A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani kívánt beruházáshoz szükséges pénzügyi hozzájárulás biztosításáról.

18/2021.(II.15.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításairól
18_2021.II.15. - melléklet

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának 1/2021.(II.15.) határozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

19/2021.(II.17.) határozata Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
19_2021.II. 17. - melléklet

20/2021.(II.18.) határozata a Sajószögedi ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatos fenntartói egyetértés kinyilvánításáról

21/2021.(III.01.) határozata önkormányzati honlapok készítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról

22/2021.(III.01.) határozata közművelődési intézmény éves szolgáltatási tervének jóváhagyásáról
22_2021.III.01. - melléklet

23/2021.(III.01.) határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról

24/2021.(III.09.) határozata a Sajószöged 736/6 hrszú út elnevezéséről

25/2021.(III.09.) határozata Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. 2021. évi Üzleti Terve módosításáról

26/2021.(III.10.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó egységeinek szakmai programjáról
26_2021.III.10. - melléklet
26_2021.III.10. - melléklet

27/2021.(III.10.) határozata Sajószöged Községi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szervezeti egységeinek ellenőrzéséről és szakmai munkájának értékeléséről
27_2021.III.10. - melléklet

28/2021.(III.12.) határozata a Sajószögedi Óvoda felvételi körzethatárának megállapításáról

29/2021.(III.18.) határozata Sajószöged, Ady Endre út – Bem út kereszteződésében található gyalogos átkelőhelyen „okos” átkelésjelzők telepítéséről

30/2021.(III.18.) határozata Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde intézményfinanszírozás módosítása

31/2021.(III.23.) határozata a 2021. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról

32/2021.(III.24.) határozata a „Községháza energetika felújítása Sajószögeden” című projekt kivitelezési tervdokumentációjára beérkezett ajánlatok elbírálásáról

33/2021.(IV.07.) határozata Sajószöged Mátyás király út 2. (379 hrsz.) alatti ingatlan beépítési kötelezettsége törléséről

34/2021.(IV.12.) határozata Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

35/2021.(IV.14.) határozata a „Sajószögedi Iskola energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó Megbízási Szerződésről
35/2021.(IV.14.) - melléklet

36/2021.(IV.14.) határozata a Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokról
Melléklet a 36_2021.IV.14.határozathoz (1)
Melléklet a 36_2021.IV.14.határozathoz (2)

37/2021.(IV.21.) határozata A Sajószögedi Iskola Energetikai Korszerűsítése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

38/2021.(IV.23.) határozata Szándéknyilatkozat kinyílvánításáról önkormányzati ingatlanok eladása vonatkozásában

39/2021.(V.13.) határozata A „Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért” támogatásáról

40/2021.(V.13.) határozata A Községüzemeltetési Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Melléklet a 40/2021.(V.13.) határozathoz

41/2021.(V.13.) határozata A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

42/2021.(V.18.) határozata A „Felelős állattartás elősegítése” című Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatról

43/2021.(V.18.) határozata Az állami szúnyoggyérítési programban való részvételről

44/2021.(V.27.) határozata Az Önkormányzat 2020. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

45/2021.(V.27.) határozata A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról

46/2021.(VI.3.) határozata a „Községháza energetikai felújítása Sajószögeden” c. pályázat szakértői szolgáltatásáról

48/2021.(VI.14.) határozataa tanuló ifjúság elismeréséről