Sajószöged Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2022. december 22-én tartott Közmeghallgatásról.

 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők

 

A lakosság részéről: 10 fő.

 

Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatásról Karaffa Gábor és Varga Viktor távolmaradt, de a képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van, a közmeghallgatást megnyitotta.

 

1./Napirend Tájékoztató az Önkormányzat lezárult, valamint folyamatban levő pályázatairól

és a tóparti utak helyzetéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy idén is nagy hangsúlyt fektetett az Önkormányzat a pályázati források felkutatására, hiszen ezek nélkül nem tudna fejlődni a település. Nehezítette a helyzetet, hogy még az elnyert pályázatok esetében is gyakran jelentős önerőt kellett biztosítani, mert a beadástól az elbírálásig eltelt időszak között olyan áremelkedések történtek, ami jelentősen megemelte a kivitelezés költségeit és az erre vonatkozó többletigényüket nem minden esetben kapták meg 100%-os mértékben.

Ismertette a benyújtott, megvalósított, tartalék listára helyezett, vagy elutasított pályázatokat, pályázati kategóriaként és összegként. Elmondta, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (ebr42) jogcím keretében pályáztak a tóparti utak (Fenyő út, Szegfű út, Dália út) felújítására, sajnos sikertelenül. Nincs ebben semmi különös de tudja, hogy ez kedvezőtlenül érinti a tóparti lakosokat – azt viszont látni kell, hogy vannak pályázatok, amik csak sokadik próbálkozásra kapnak támogatást.

Ilyen volt a Vasút út felújítása is, években keresztül pályáztunk, amíg az elutasítottból tartalék lista, majd megvalósult projekt lett. Az ilyen típusú fejlesztéseket önerőből nem lehet megvalósítani, a Vasút út költsége akkori áron 36.000.000 forint volt, a tóparti utakra 19.500.000 forintos, 2023. június végéig érvényes árajánlatunk van a Tend-Mix Bau Kft-től, de amíg a csapadékvíz elvezetés nem megoldott a területen, nem vállalnak garanciát az útfelújításra. Ezzel el is érkeztünk a probléma gyökeréhez: a csapadékvíz a tóparti utakon áll meg, továbbrongálva az amúgy is rossz minőségüket. Első körben tehát ezt kell megoldanunk, ezért megkerestem a WETLAND Víz- és Környezetgazdálkodási Szolgáltató Bt.-t. adjanak javaslatot a vízelvezetésre. A legpraktikusabb és költséghatékonyabb a nyílt szikkasztó árok a tó felé történő lejtéssel, de mivel a tó magánkézben van, kell majd a tulajdonos hozzájárulása is. E mellett más problémák is adódnak, nagyon sokan az OTÉK előírásával ellentétesen közterületre vezetik ki az esővizet, ami aztán az úton áll meg. Az itt jelenlevők között is vannak ilyenek…. A másik gond az ingatlanok előtti területek feltöltése, amiről megint csak az úton áll meg a víz és ott van még a megnövekedett gépkocsiforgalom, plusz a kukásautó. Az üdülőterület értelem szerűen nem lakóövezeti igénybevételre tervezték annak idején, de gyakorlatilag már többen vannak az életvitelszerűen ott lakók. Persze az Önkormányzatnak ezt a helyzetet is tudni kell kezelni, de bármilyen megoldást is találunk, biztos, hogy okoz majd valakinek valamilyen érdeksérelmet. Az már megkönnyíti a munkánkat, hogy Bognár Imre képviseli az ott lakók érdekeit és vele tudunk egyeztetni, tárgyalni, megoldást találni és kérem, hogy ne üljenek fel egyes facebookos provokátoroknak és önjelölt problémamegoldó „szakértőknek”akik nem is a tóparton laknak és üdülőjük sincs a környéken…

 

Lakossági hozzászólások

Bognár Imre: Örülök, hogy az Önkormányzat ilyen jelentős fórumot ad a problémánknak és tudjuk, hogy több évtizedes kialakult állapotot nem lehet azonnal orvosolni. Szeretnénk, ha továbbra is partnerként kezelnének minket, minden megoldásra nyitottak vagyunk, én bármikor kész vagyok egyeztetni az Önkormányzat vezetésével a megoldásról.

Egyetértett azzal, hogy nem a facebookon kell okoskodni, akit valóban érdekel a probléma az mos itt van. Az ott élők mindent megtesznek a környezetükért, például rendszeresen szemetet szednek a horgászok után.

 

Lábas Imre: A vízelvezető-szikkasztó árkokat nem kell betonlapokkal lefedni.

 

Papp Tünde: A csatorna nyomvonalában kátyúsodik az út, meg van süllyedve.

 

Szarka István: Ez nem üdülőterület, hiába fizetek üdülési adót, ha kell mutatok üdülőterületet, hogy néz ki.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Nem tudom mit fizetsz, nincs olyan, hogy „üdülési adó”. Az övezeti besorolás pedig ténykérdés.

 

Szarka István: Majd beviszem a csekket, megmutatom.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Valószínűleg annak idején nem tömörítették megfelelően az utólag lerakott csatornák nyomvonalát. A nyitott szikkasztó árkok valóban olcsóbbak, mi is ebben gondolkodunk. Ismételten megígérte, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a probléma megoldására, továbbra is keresik a megoldást és a pályázati lehetőségeket. Jelen állás szerint önerőből nem valósítható meg a beruházás. Nem kezeljük „másodrendű polgároknak” az itt élőket, de azt Önök is tudják, hogy sok tiszaújvárosi lakos, ingatlantulajdonos van a tóparton és egy ilyen összeget Sajószöged más részén is el lehetne hasznos dolgokra költeni és az ott élők joggal kérnek számon, hogy miért pont ez a rész kap ilyen nagy fejlesztési összeget. Azt is meg kell majd fontolni, hogy az új útra egyáltalán beengedjük-e a kukásautót, mert egy 12 tonnás gép tud károkat okozni, ezért célszerű lenne majd, ha a szemétszállítási nap előtt mindenki kihúzná a kukáját a pékség melletti önkormányzati területre… Nyilván erről még fogunk egyeztetni.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző