Sajószöged Kártyát 2007. június 22.-től lehet igényelni, érvényességi ideje 1 év, amelyet természetesen meg lehet hosszabbítani. A kártya igénybevevői 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a Tiszaújvárosi Termálfürdő szolgáltatásait.

Igénylés feltételei:

– Sajószöged kártyát igénylőlapon lehet igényelni és az igényléstől számított nyolcadik napon átvenni a Polgármesteri Hivatalban. A Kártya igényléséhez személyazonosság – és lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség. Fénykép nem szükséges!
– A Kártya előállításának és érvényessége meghosszabbításának költségeit Sajószöged Önkormányzata biztosítja. A Kártya elvesztése esetén az igénylőlap leadásával egyidejűleg ötszáz forint kártya-előállítási díjat köteles az igénylő befizetni az Önkormányzat házi pénztárába.
– A Kártya a kiállításától számított egy évig érvényes, érvényességének lejárta után – a szükséges feltételek megléte esetén – újabb egy évvel meghosszabbítható. A Kártyát a kiadás évétől számított négy alkalommal lehet érvényesíteni. Öt év eltelte után a Kártyát le kell adni és új Kártya kiállítását lehet kérni.

Az elveszett Kártyák a bejelentést követően érvénytelenítésre kerülnek.