Sajószöged KözségI önkormányzat

Polgármesterének

7/2020. (VI.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4)bekezdése szerinti hatáskörében, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 723 824 284 Ft bevétellel

b) 650 962 136 Ft kiadással

c) 72 862 148 Ft maradvánnyal

- amelyből 70 907 544 Ft pénzmaradvány - hagyom jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadom el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadom el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadom el.

2. § (1) Az Önkormányzat

a) beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,.6.1.1, 6.2.,6.2.1,6.2.2.,6.2.3. mellékletekben foglaltak szerint,

d) a Sajószögedi Általános Művelődési Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3.,6.3.1, 6.3.2.,6.3.3. mellékletekben foglaltak szerint

hagyom jóvá.

 

(2) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyom jóvá, illetve engedélyezem.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. június 04.

 

Sajószöged, 2020. június 04.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző