J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2013. december 09-én tartott Közmeghallgatásról

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

A lakosság részéről: 15 fő.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, majd ismertette a 2013-ban megvalósult és a 2014-re tervezett fejlesztéseket.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: Mi, szurkolók a széthúzást vettük észre a focicsapatnál, nincs csapategység, összefogás. Mi ennek az oka? Az a körülmény, ami itt biztosítva van, nem ezt az eredményt kívánná.

A településen lévő vállalkozók milyen mértékben tudnák támogatni a csapatot?

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ki kell jönnünk a hullámvölgyből. Fejben kell rendet tennünk és győztes mentalitással kell felmennünk a játéktérre. Ahhoz, hogy ismét győzelmet tudjunk elérni, a játékosoknak meg kell tanulni a csapatként való együttműködést.

Hegyi József sajószögedi lakos: a hulladékgazdálkodási ügyek hogyan állnak?

dr. Boros István címzetes főjegyző: december 18-án lesz Konzorciumi ülés, ahol a települési önkormányzatok aláírják a Közszolgáltatási Szerződést. A szemétszállítást valószínűleg a MiReHuKöz Nonprofit Kft. fogja végezni. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskört kapott közszolgáltató kijelölésre, tehát ha január 01. napjával a MiReHuKöz Nonprofit Kft. mégsem tudná a szemétszállítást végezni, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelöl ki közszolgáltatót a szemét átmeneti elszállítására.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: a lomtalanítás keretében a veszélyes hulladékok elszállítását meg kellene oldani évente legalább egyszer.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ha a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésére beadott pályázat sikeres lesz, akkor biztos lesz a veszélyes hulladékok elszállítására lehetőség.

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: a TCG erőművel kapcsolatban van-e valami fejlemény?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett, hogy támogatja a beruházást, viszont kormányzati szinten erős lobbytevékenység történik azért, hogy Hejőpapi hulladék-lerakóhely mellé épüljön meg az erőmű.

Több hozzászólás nem lévén dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző