Sajószöged Községi Önkormányzat

12/2017.(VIII.02.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő választópolgár kezdeményezhet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 11/2001.(III.29.) sz. KT. rendelete.        dr. Gulyás Mihály sk.        dr. Boros István sk.        

        polgármester                                         címzetes főjegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. augusztus 02.


Sajószöged, 2017. augusztus 02.   dr. Boros István sk.        

  címzetes főjegyző