Állami Számvevőszék Jelentés

Önkormányzatok belső kontrollrendszere
Az Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése- Sajószöged 2017

Javaslatok:
 Az ÁSZ tv. 33. § (1) bekezdésben foglaltak értelmében az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításhoz kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani és azt a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül az Ász részére megküldeni. Amennyiben az ellenőrzött szervezet vezetője nem küldi meg határidőben az intézkedési tervet, vagy továbbra sem elfogadható intézkedési tervet küld, Az Állami Számvevőszék elnöke az ÁSZ tv. 33. § (3) bekezdése a) és b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti.

a polgármesternek:

1. Intézkedjen az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettségét tartalmazó képviselő-testületi SZMSZ-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséről.
(2.számú megállapítás 15. bekezdés 1. mondata alapján)

2. Intézkedjen a jogszabályi előírásnak megfelelő környezetvédelmi program-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésről.
(2.számú megállapítás 15.bekezdés 2. mondata alapján)

3. Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészített hivatali SZMSZ-tervezet jóváhagyásáról.
(2.számú megállapítás 1. bekezdés alapján)

4. Intézkedjen az Állami Számvevőszék ellenőrzése során feltárt hiányosságok és/ vagy  szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség kivizsgálására irányuló eljárás megindításáról, és az eljárás eredményének ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
(1.számú megállapítás 2. bekezdés, 2. számú megállapítás 2-4., 7., 9-11. bekezdés alapján)


a jegyzőnek:

1. Intézkedjen az ellenőrzés során belső kontrollrendszer egyes elemei jogszabályi előírásnak megfelelő kialakításáról és működtetéséről, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a jogszabályi előírások betartásáról.
(1.számú megállapítás 2-3. bekezdései, 2.számú megállapítás 2-4., 6-7.,9-13., bekezdései alapján)

2. Intézkedjen a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiegészített hivatali SZMSZ-tervezet elkészítéséről és jóváhagyás céljából a polgármester elé terjesztésről.
(2. számú megállapítás 1. bekezdés alapján)

3. Intézkedjen a befektetésekkel kapcsolatos gazdasági események jogszabályi előírásoknak megfelelő rögzítésről a számviteli nyilvántartásokban.
(4. számú megállapítás 1. bekezdés alapján)

4. Intézkedjen az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott részvények és ingatlanok jogszabályi előírásoknak megfelelő leltárral történő alátámasztásáról.
(4. számú megállapítás 2-3. bekezdései alapján)

5. Intézkedjen az Állami Számvevőszék ellenőrzése során feltárt hiányosságok és/vagy szabálytalanságok tekintetében a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindításáról, és ennek eredménye ismeretében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
(1.számú megállapítás 3. bekezdés alapján, 2. számú megállapítás 6. bekezdése, 4. számú megállapítás 1-3. bekezdései.