Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

 

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Igazoltan távol: Orliczki Frigyesné

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

37/2019.(V.30.) Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése

38/2019.(V.30.) Tárgy: Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszak eseményeiről

39/2019.(V.30.) Tárgy: Szivárvány nyugdíjas klub támogatása

40/2019.(V.30.) Tárgy: Fürge Újjak kézimunka klub támogatása

41/2019.(V.30.) Tárgy: Orvosi szolgálati lakás felújítása

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztések a 4. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

 

Napirend:

 

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Tájékoztató lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszak eseményeiről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes

bejelentése.

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a Gyermekvédelmi tevékenység alapján kötelezően nyújtott és az önként vállalt feladatként saját erőből megállapított önkormányzati támogatásokat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

37/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sajószöged Községi Önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló értékelést elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Tájékoztató a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszak

eseményeiről.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 2019. január 17-től 2019. május 02-ig 36 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Tájékoztatómba elszeretném mondani, hogy 2019. május 11-én megtörtént az óvoda átadás, a bölcsőde munkálatai a terv szerint alakulnak, elkészült a műfüves pálya is.

 

Kérdés, észrevétel nem volt

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

38/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./Napirend: Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről

illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes

bejelentése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Amint látszik a táblázatban május hónapban ütemterv szerint használtam fel a szabadságomat, júliusba nyaralást tervezek ott elfogok térni az ütemtervtől, bármilyen változásról a képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

4./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések 

a)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szivárvány nyugdíjas klub támogatást kér az önkormányzatunktól, az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. A 2019. szeptemberi kirándulásukra kérték a támogatást. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

39/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szivárvány nyugdíjas klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Szivárvány nyugdíjas klub részére az őszi kirándulásra.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

b)

dr. Boros István címzetes főjegyző: Fürge Újjak Kézimunka klub támogatást kér az önkormányzatunktól, anyagvásárláshoz, kirándulás szervezésére az összeg amire szükségük lenne 70.000 Ft. Javaslom támogassuk a kérelmet.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

40/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Fürge Újjak Kézimunka klub támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 70.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Fürge Újjak Kézimunka klub részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

c.)

 dr. Gulyás Mihály polgármester: Az orvosi szolgálati lakás karbantartása, felújítása 1,5 millió forintot foglal magában.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

41/2019.(V.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orvosi szolgálati lakás felújítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete orvosi szolgálati lakás felújítására 1,5 millió forint összeget biztosít. A képviselő-testület felújítási munkák elvégzésével a Községüzemeltetési Kft-t bízza meg és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a fenti összeg Kft. részére utalásáról.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Vona Tamás alpolgármester: Szeretném megköszönni a színvonalas gyermeknapi rendezvényt az Önkormányzatnak és Községüzemeltetési Kft.-nek.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester  címzetes főjegyző