Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Wirtz Ferenc Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

27/2018.(IV.04.) Tárgy: Tájékoztató a Sajószöged, Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról, javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

 

dr.Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a Sajószöged, Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról, javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására.

 

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslat a közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési iratok 1. napirendi ponthoz

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Tájékoztató a Sajószöged, Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról, javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester:

Kiegészítésként tájékoztatta a képviselő-testület tagjait elindul a közbeszerzési eljárás, a közbeszerzést irányító cég jogi képviselője némi változtatást javasol a közbeszerzési szabályzaton.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Jogszabály szerint építési beruházás esetén a bíráló bizottságban olyan tagnak is lennie kell aki szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Megbízást adtam Kalászi István Zsolt Tiszaújváros tartózkodási hellyel rendelkező mérnöknek.

Bíráló bizottság további tagjai dr. Boros István elnök, Móriczné Vinnai Beatrix gazdasági vezető és Berecz Róbert a községüzemeltetési kft. ügyvezetője. A közbeszerzési szabályzatban pirossal vannak jelölve a változtatásra javasolt részek. A polgármester úr öt cégnek küldött ki ajánlattételi felhívást. Ezek:

 

1. PERACTO Kft, 3587 Tiszapalkonya, Árpád u. 1.

2. FLOTT-ÉPÍTŐ Kft, 3580 Tiszaújváros, Erzsébet tér 30. fszt. 3.

3. ORSZAK-BORSOD Kft, 3527 Miskolc, Vitéz u. 2.

4. DUKTIL Kft, 3527 Miskolc, Sajószigeti út 17.

5. DIA-MONT INDUSTRIES Zrt, 6750 Algyő, Ipartelep 01884/2.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Országos szinten 18 fő vállalkozóból tudtunk választani, komoly referenciával, garanciális munkával rendelkező vállalkozókat kerestünk.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: FLOTT- Építő Kft. és az ORSZAK-BORSOD Kft-vel volt munkakapcsolatom.

Mikorra kell az ajánlattételnek megtörténi-e és hogy mikor kezdődhet el a beruházás?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2018. április 04-én elküldtem a belépési kódokat a közbeszerzés szakértőnek, ő pedig feltöltötte a közbeszerzési hatóság honalapjára, az ajánlattételi felhívást. Innentől kezdve elindult az eljárás. A szerződés megkötésétől számított 153 naptári napig teljesíteni kell a nyerteseknek.

 

dr.Gulyás Mihály polgármester: A gyerekek elhelyezése biztosított az ideiglenes óvodában, ma volt az első nap. Az udvaron kell még egy picit fejleszteni, játékokat telepíteni homokozót lefedni, fedett részt kialakítani a gyerekeknek a napsütés miatt. Szeretném a képviselő-testület tagjait meginvitálni az ideiglenes óvoda látogatására.

 

Más kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

27/2018.(IV.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató a Sajószöged, Ady Endre út 37. szám alatti ingatlanon meglévő óvoda építési munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására, javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására.

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

 

b./ A képviselő-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a módosításokkal egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

c./ A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

(A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi)

 

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

3