Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 08-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Peiker Tamás Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgató, Sajtos Tibor Magyar Közút Nonprofit Zrt. osztályvezető, Kovács Máté rendőr százados Rendőrkapitányság Tiszaújváros

 

A lakosság részéről: 30 fő.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

94/2017.(XI.08.) Tárgy: Közlekedési lámpák kihelyezése a 35. sz. út sajószögedi szakaszán

95/2017.(XI.08.) Tárgy: Forgalomszámlálás a 35. sz. út sajószögedi szakaszán

96/2017.(XI.08.) Tárgy: A sajószögedi 965/2 és 965/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

16/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztatás kérése Peiker Tamás úrtól (Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgató)

a) a 35. sz. másodrendű főút két gyalogátkelőhelyének (Óvoda – Ady Endre út 37.; Iskola – Ady Endre út 20.) közlekedési lámpával történő levédhetőségéről

b) a 35. sz. másodrendű főúton bevezetett 20 tonna súlykorlátozás alóli felmentések számáról, az utóbbi időben újra megnövekedett tehergépjármű forgalomról

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Peiker Tamás igazgató

 

2./Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend:Tájékoztatás kérése Peiker Tamás úrtól (Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgató)

a) a 35. sz. másodrendű főút két gyalogátkelőhelyének (Óvoda – Ady Endre út 37.; Iskola – Ady Endre út 20.) közlekedési lámpával történő levédhetőségéről)

 

Peiker Tamás igazgató: ez a két pont nagyon összefügg egymással, a gyalogátkelő létesítés jelzőlámpásítása már korábban is felmerült évekkel ezelőtt, akkor elvetésre került forgalombiztonsági okokból. A jelentős forgalom miatt úgy látták az akkori szakemberek, hogy a gyalogátkelőhelyek jelzőlámpásítása bizonyos balesetveszélyes helyzetet alakítana ki. Ha most vizsgáljuk, akkor bizonyos feltételekkel elképzelhető lenne, hogy ezt az ötletet megvalósítsuk, ez nagyban függ attól, hogy hogyan tudjuk a tehergépjármű-forgalmat korlátozni az átkelési szakaszon. Amennyiben egy olyan jellegű megállapodás születne, hogy a forgalom csillapítását bizonyos forgalomtechnikai eszközökkel próbáljuk megvalósítani, akkor okafogyottá válik a korábban jelzett balesetveszélyes helyzet kialakulása, és akkor mindenképp lehetőség lenne a gyalogátkelőket nyomógombos rendszerrel jelzőlámpásként üzemeltetni. Ezelől a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nem zárkózik el, viszont a szükséges források hirtelen nekünk sem állnak rendelkezésünkre, de dolgozunk ennek az előteremtésén. Első lépésben azt kérem, hogy beszéljük át a lakosságot is nagyon érintő nehéz tehergépjármű forgalom kérdését, amennyiben úgy alakul, ennek állunk elébe és dolgozni fogunk azon, hogy megteremtsük a forrásokat a jelzőlámpa telepítésre.

 

b./

dr. Gulyás Mihálypolgármester: első körben Mengyi Roland képviselő úr szorgalmazta ezt a mi felvetésünkre, és a súlykorlátozás után néhány hétig nem jött egy teherautó sem. Az alapvető célunk az volt, hogy a külföldi teherautók ne jöjjenek erre, mert nincs erre dolguk. Aztán elkezdődött egy olyan folyamat, hogy sorban útvonalengedélyeket adtak ki nemcsak az itt telephellyel rendelkező szállítócégeknek, hanem akiknek szerződése volt. Azt kezdtük érzékelni, hogy megnövekedett a tehergépjármű forgalom. Az volt a megállapodás, hogy mielőtt engedélyek kerülnek kiadásra, az illetékes jegyzőket minden esetben megkeresik, hogy ők javasolják-e az engedélyek kiadását vagy sem. Ezzel szemben a gyakorlat mást mutatott, kiadásra került jó pár engedély, és azután kaptuk meg véleményezésre, hogy javasoljuk-e azokat az engedélyeket, megállják-e a helyüket vagy vonjuk vissza. Jegyző úr átvizsgálta az összes ügyiratot és az engedélyek jelentős részének visszavonására tett javaslatot. Kiosztottunk két lapot, amiben látszik, hogy hogyan alakul a tehergépjármű forgalom, illetve az is látszik, hogy hány darab engedély van.

 

Peiker Tamás igazgató: nem vagyunk könnyű helyzetben, őrlődünk két csoport között, a lakosság, - akinek teljesen jogos az az elvárása, hogy minél kisebb forgalom menjen a házuk előtt - és az ipari létesítmények tulajdonosai és a fuvarozók, - akik a közúton szállítanak, szintén erős nyomást gyakorolnak a Közútra, hogy az engedélyeket adjuk meg, hiszen az út arra való, hogy közlekedjünk rajta. Történt egy 11,5 tonnás burkolaterősítés nem is olyan régen, ami azt a célt szolgálta, azért költöttek rá, hogy az út alkalmas legyen a nagyobb tengelyterhelés elviselésére. Ez a két csoport érdekellentétben van egymással, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kettő között helyezkedik el. Helyes megoldást semmiféleképpen nem fogunk tudni hozni, ez nem csak itt érvényes a 35. sz. fkl. úton, Sajószöged és Nagycsécs között, hanem hasonló gondokkal küzdünk az országban számos egyéb helyen is. Azoknak a járműveknek, amelyek a közeli ipari telephelyekről közlekednek, jogos az elvárásuk, hogy a költségeiket ne növeljük meg. Ezen küzdünk, hogy egy olyan alternatívát sikerüljön létrehozni, amely a lakosság érdekeit is képviseli, illetve a fuvarozókat és egyéb ipari szereplőket is kielégíti.

 

Sajtos Tibor osztályvezető: 2017. november 06-án 933 db engedély volt kiadva, ez napról napra változik, de nagy változás nincs. 2015-ben egy lakossági megkeresés érkezett hozzánk, onnan indult ez az egész korlátozás. 2015. április 28-án volt kézi számlálás, 1064 db 20 tonna feletti jármű haladt át a településen, augusztus 13-án 982 db. November végén vezettük be ezt a korlátozást és a következő évben három nap végeztünk számlálást egymást követő napokon augusztus 02-án, 03-án, 04-én. Ez olyan számlálás volt, hogy felírtuk a 20 tonna feletti járművek rendszámát. Augusztus 02-án 256 db, augusztus 03-án 229 db, augusztus 04-én 270 db jármű haladt át a településen. A korábbi évi ezerhez képest lecsökkent a járművek száma. A rendszám alapján készített táblázatot összevetettük a nyilvántartásunkban szereplő rendszámokkal, az a megállapítás született, hogy 147 jármű rendelkezett engedéllyel, 176 db jármű volt engedély nélküli, illetve találtunk 48 külföldi rendszámot is, amire nem adtunk ki engedélyt. Lényegesen kevesebb volt azoknak a járműveknek a száma a három nap alatt, akik rendelkeztek útvonal engedéllyel. 2017-ben nem végeztük eddig forgalomszámlálást, jövő héten megpróbálunk egy nap megszervezni szintén rendszám felírásos számlálást, hogy utána összetudjuk hasonlítani, hogy a közlekedett járműből mennyi rendelkezik engedéllyel, és mennyi nem. Kigyűjtöttük a településen, illetve a környéken telephellyel rendelkező árufuvarozókat, illetve aki a nagycsécsi autómosóba jön autót mosni, vagy aki a TVK-ra betont szállít a mostani beruházáshoz, ebbe benne van a MOL üzemanyag szállítása, tiszaújvárosi TESCO-ba árut szállító járművek, ha ezeket összeadjuk, 510 db. Ha levonjuk a 933-ból azokat, akik vagy telephellyel itt rendelkeznek, vagy ide jönnek a mosóba, vagy ide szállít árut, akkor marad 410 db egyéb engedéllyel rendelkező jármű. Külföldi járműre nem adtunk engedélyt, nincs is szándékunkban.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: felvetődött, hogy 933 db gépjármű rendelkezik engedéllyel. Ez azt jelenti, hogy ha egy 12 órás munkaóra átlagot veszünk, amiben végeznek tevékenységet a bányából a gépjárművek, amelyek szállítják az anyagot, szemmel láthatóan darabszámra megnövekedett. 14:05-kor Tiszaújváros-Sajószöged szakaszon 12 db szembejövő 20 tonnát meghaladó gépjárművet számoltam meg, előttem, utánam 2 volt, ez 15 db. Ha ezt a 933 db-ot elosztom 12-vel, az azt jelenti, hogy óránként 7 kamionnal kellene találkozni, ha oda-vissza mennek, akkor 14-gyel. Van-e valamilyen kontrolladat arról, hogy a láthatóan megnövekedett kamionok ellenőrzése vagy kiszűrése milyen módon történik?

 

Kovács Máté rendőr százados: a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a tehergépjármű forgalmat továbbra is ugyanúgy ellenőrzi, még ha az nem is abban tűnik ki, hogy itt Sajószögeden történik a megállításuk, ha egy 20 tonna feletti gépjármű elhajt, a 35. sz. fkl. úton Tiszaújváros és Sajószöged közötti útszakaszon történik a biztonságos megállítása. Az intézkedés megtörténik, a szankcionálás folyamatos, illetve szabálysértési feljelentések, helyszínbírságok elkészülnek, viszont mi is azt tapasztaljuk, hogy a teherautók engedéllyel rendelkeznek, tehát semmiféle szabálysértést nem követnek el. Az ellenőrzés folyamatos, szinte naponta ki van adva a közterületen szolgálatot teljesítő állománynak. Külföldi rendszámú teherautók esetében szankcionálás van, helyszíni bírság, feljelentés. Aki már behajtott, igénybe vette ezt az útvonalat, megállítása után tovább engedjük az úti célja felé, mert forgalomtechnikailag lehetetlen, hogy visszafordítsuk a 35. sz. fkl. úton.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: igazgató úr elmondta, hogy terveznek nyomógombos közlekedési lámpát, tudom, hogy erre a forrást biztosítani kell. Mennyi az az idő mire megvalósul ez a beruházás?

 

Peiker Tamás igazgató: jelenleg nem tudok erre választ adni, egyeztetni fogok a Magyar Közút felső vezetésével. Megvan az esély arra, hogy ha valamilyen segítséget is kapunk, akkor azt gyorsan kapjuk meg. Hosszú lista van jelenleg is, apróbb forgalomtechnikai beavatkozásokra a megyében, amit ha jól tudom ebből egy kormány előterjesztést készítenek az NFM-ben, és be fog kerülni forrásbiztosításra, nyilván ezt a lámpát is fogjuk szerepeltetni ebben.

A számlálási adataink azt mutatják, hogy 3 nap alatt összesen 755 db jármű ment el egy adott keresztmetszetben, és ebből nagyon jelentős számú volt az, aki nem rendelkezett engedéllyel. Ez a kiadott 933 engedély azt jelenti, hogy bizonyos rendszámokra kiadjuk egy cégnek - nem konkrét fuvarra -, mert még nem tudja, hogy melyik autójával fog szállítani. Ebből a 933-ból is jóval kevesebb számú az a gépjármű, ami közlekedik. Fogunk egy újabb forgalomszámlálást tartani, mi is kíváncsian várjuk az eredményét. Ha meglesz a számlálás, akkor visszatérünk erre a dologra. Gyanítjuk, hogy továbbra is jelentős számú gépjármű engedély nélkül közlekedik, mert a kiadott engedélyek alapján nem lehetne olyan jelentős forgalom növekedés az elmúlt időszakhoz képest. Az engedélyek leginkább a környéken lévő vállalkozásoknak vannak kiadva, akik ide szállítanak vagy itt van telephelyük és innen indulnak. Nemrég létrehoztak egy tengelysúlymérő kaput Tiszaújváros után, ez is reményt ad arra, hogy egyre kevesebb jármű fog közlekedni, különös tekintettel, hogy abban a keresztmetszetben nem mehet semmiféle jármű, államtitkári szinten megtiltották azon a szakaszon a járművek közlekedését.

 

Vona Tamás alpolgármester: ha jól értettem, a nagy teherautók forgalmának csillapítása miatt nem tudjuk a lámpát megvalósítani.

Amikor az iskolából kikísérem a gyerekeket, a teherautók megállnak. Ha forgalomirányító lámpa lenne, annak a megfelelő előjelzésével, akkor még inkább tudnák, hogy lassabban kell menniük. Azért érinti igen érzékenyen a lakosságot, mert néhány évvel ezelőtt halálos baleset volt az iskola előtt, közel egy héttel ezelőtt pedig egy súlyos közlekedési baleset, aminél csak a szerencsének köszönhető, hogy éppen nem tanítási időre esett és 20 méterrel arrébb volt a buszmegállótól, ahol minden nap gyerekek vannak.

Értem, hogy gazdasági szempontból nem mindegy, hogy hol mennek a teherautók, viszont a gazdasági nyereségből ezek a települések, amin keresztül mennek – Sajószöged és Nagycsécs – évtizedek óta semmiben nem profitált. Nem tudok arról, hogy célzottan kaptunk-e bármelyik cégtől a településünk felajánlást, kompenzációt. Hosszú harcok után sikerült felújítani a 35-öst, aminek az átkelő szakaszát úgy ahogy elkészítették. Köszönet a Közútkezelő Kht.-nek, hogy tavaly saját költségére a szegélyköveket, a buszmegálló köveit kicserélte.

Lehet, hogy megépítették a súlyhatárnak megfelelő burkolatot, de kevés olyan magyar település van, ahol ilyen állapotban vannak a lefolyók és a szennyvízaknák. Ennek a felújítása már többször megtörtént és meg is kell, hogy majd történjen. Ezt nem a személyautók teszik tönkre, hanem a településen keresztül menő 20 tonna feletti teherautók.

Szeretném, hogy ha a kiindulási alap az lenne, hogy az iskola és az óvoda előtt készüljön a nyomógombos forgalomirányító lámpa, és ezt függetlenítenénk a teherautó forgalomtól.

 

Peiker Tamás igazgató: egyetértek képviselő úrral, nem zárkózunk el attól, hogy itt jelzőlámpás gyalogátkelők készüljenek, meg fogjuk beszélni a budapesti illetékesekkel, megvizsgáljuk forgalombiztonsági szempontból is. Úgy gondolom, hogy nem lesz akadálya annak, hogy ez kialakításra kerüljön. A közművek állapotával egyetértek. A Magyar Közút nem üzemeltet - és nem tulajdonos - semmiféle közműhálózatot. Az aknák helyreállítása az illetékes közmű tulajdonosokra hárulna. Amennyiben felújítunk egy útszakaszt és a közművekhez hozzányúlunk, az benne van a költségvetésünkben ezeknek a helyreállítása, de egyébként nem a Közút feladata. Azt javaslom, hogy keressük meg akár közösen is az illetékes közmű tulajdonosokat.

 

Hegyi József települési képviselő: az a benyomásom, hogy az adatokat gyakran statisztikai adatként kezelnek. Ha belegondolunk, november 02-án történt a baleset, szinte kihalt volt a járda, de történhetett volna ugyanezekben a percekben október 20-án is, amikor az iskolások sűrű, tömött sorokban tartottak vissza a koszorúzásról az iskolába. Szerencsére most csak anyagi kárt okozott.

Ami a jelzőlámpás szabályozást illeti és azt az érvet, hogy ez fennakadást okozna, ha a kamionos és autós nem tiszteli a jelzőlámpát, akkor nem tiszteli a zebrát sem, ha pedig megáll a zebránál, akkor még inkább meg fog állni a jelzőlámpánál.

Mályi központjában akkor is működött a jelzőlámpa, amikor még a nagy forgalom régi 3-as úton ment el. Ha ott azzal a forgalmi intenzitással a jelzőlámpa nem okozott fennakadást és dugót, nem látom be, hogy nálunk egy hasonló intenzitású forgalomnál miért okozna dugót és fennakadást.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

94/2017.(XI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Közlekedési lámpák kihelyezése a 35. sz. út sajószögedi szakaszán

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 35. sz. másodrendű főút két gyalogátkelőhelyének (Óvoda – Ady Endre út 37.; Iskola – Ady Endre út 20.) közlekedési lámpával történő levédhetőségéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A képviselő-testület felkéri Peiker Tamás igazgató urat, hogy – az elhangzottaknak megfelelően – egyeztessen a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felső vezetésével két sajószögedi gyalogátkelőhely (Óvoda – Ady Endre út 37.; Iskola – Ady Endre út 20.) nyomógombos közlekedési lámpával történő levédéséről és a fejleményekről tájékoztassa a polgármestert.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

95/2017.(XI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Forgalomszámlálás a 35. sz. út sajószögedi szakaszán

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 35. sz. másodrendű főúton bevezetett 20 tonna súlykorlátozás alóli felmentések számáról, az utóbbi időben újra megnövekedett tehergépjármű forgalomról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A képviselő-testület felkéri Sajtos Tibor osztályvezető urat, hogy – az elhangzottaknak megfelelően – végeztessenek rendszámfelírásos forgalomszámlálást és ennek eredményéről tájékoztassa a polgármestert.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Lakossági hozzászólások:

 

Papp Katalinnagycsécsi lakos: 2015 augusztusában civil kezdeményezés élére személy szerint én álltam, hogy a 20 tonna feletti járművek kitiltásra kerüljenek. A Közútkezelőt maximálisan dicsérni szeretném abban, hogy azonnal a kezdeményezés mellé állt, és Sajtos Tibor úr volt, aki Nagycsécsen megjelent és 2-3 hónap alatt intézkedtek, hogy novembertől a nagysúlyú járművek forgalma kikerült a 35-ről. A mai helyzettel kapcsolatban óriási problémám van, többször lemértem, és kamionok, kamazok után mentem az indulótól egészen a pályafelhajtóig. 27 km, ha Muhinál nem jön le, Miskolc felől kővel a bányától vagy Nyékládházánál felhajt, tiszaújvárosi lehajtó 27 km, ha pedig a 35-ösön jön végig Sajószögeden és Nagycsécsen keresztül, az 21 km. Tehát kb. 3 perc és 6 km miatt kell ennyi embernek szenvedni. Az emberek életminősége, az ingatlanai mennek tönkre, az út megy tönkre, hajnaltól nem tud pihenni hétvégén sem, mert szombaton is mennek.

Amikor egy nagy állami beruházást elindítanak, ezt a minimális költségtöbbletet bekalkulálhatnák, vagy aki pályázik, kalkulálja be. Nem hiszem, hogy ezt nekünk kellene elszenvedni. Az autópálya azért épült, hogy a nagy, nehéz járművek azon menjenek és nem a településeken keresztül. Senki nem az ellen van, hogy az itt élő emberek életét nehezítse, és nagy körutakat tegyen, és ne tudjon célpontjához elérni.

 

Egy sajószögedi lakos: tudni szeretném, hogy az autópálya használati díja sokkal többe kerül, mint a fő út használata?

 

Peiker Tamás igazgató: nem tudom pontosan megmondani mennyivel, de többe kerül. Amire támaszkodni tudunk, a Lasselsbergernek egy levele. Kiszámolták, ezt a 6 km többletet oda-vissza az autópálya díjból, ez neki mit okoz, 150000000 Ft éves szinten.

 

Kiss Péter: hajnalban fél 5-kor megindul a teherautók áradata, a legnagyobb problémát a kavicsszállító gépjárművek okozzák, akik úgy közlekednek, mintha törvényen kívül lennének.

Elindulnak Nyékládházáról, végigcsörtetnek Nagycsécsen, Sajószögeden, és Tiszaújváros után Polgárnál hajtanak fel az autópályára. Ahogy igazgató úr is mondta, a megoldás a forgalomkorlátozás lenne. Az dönthet ebben az ügyben, hogy a politika mennyire támogatja azt, hogy ez a két falu környezetvédelmi szempontból megérdemli-e azt, hogy ezeknek a vállalkozóknak nemet mondjunk. Nagyon sok cégnek nagyon nagy többletkiadást jelent környezetvédelmi szigorító rendelkezések betartása. Az anyagi haszonnál sokkal nagyobb károkat okoznak ezzel, hogy tönkreteszik két falunak az életét.

 

Peiker Tamás igazgató: ami Tiszaújvárosnál is történt, hogy kitiltották egy szakaszról a nehézgépjármű-forgalmat, azt is az akkori közlekedési államtitkár úr rendelte el. Koncz úrral le kell ülni átbeszélni a helyzetet, és a megbeszélés eredményeképpen ezt tovább kell vinni a minisztérium felé, mert a döntéseket ott tudják meghozni. Addig pedig a Magyar Közút mindenfajta segítséget ezután is meg fog adni, ami a mi kompetenciánkba tartozik. Beszélhetünk sebességcsökkentés bevezetéséről, amennyiben erre igény van, egyéb forgalomtechnikai beavatkozásokról, illetve jelzőlámpáról is, nem zárkózunk el előle. Ami a mi felelősségünk és hatáskörünk, azt mindenképpen felajánljuk, hogy tegyük meg és folytassuk magasabb szinten ezt a megbeszélést és meglátjuk mi lesz az eredménye.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: tegnapelőtt beszéltem a térség képviselőjével, ecseteltem neki a helyzetet, azt mondta, hogy írjak erről egy összefoglaló e-mailt, és mihelyt képbe kerül, próbál ebben segíteni.

 

Ortó József sajószögedi lakos: amikor bevezették ezt a korlátozást, a Muhi elágazásnál és a Tiszapalkonyai körforgalomnál voltak kitéve korlátozó táblák. Utána drasztikusan lecsökkent, elcsendesedett a falu, mert nem erre közlekedtek ezek a járművek. Akkor szintén volt beruházás a TVK-n, hol közlekedtek addig ezek a járművek, amik szépen visszaáramlottak erre az útszakaszra, és most már konvojokban közlekednek ezek a kavicsos autók. Rájöttek arra - mivel Magyarországon olyan rugalmasak a jogszabályok-, hogy ha ki is van téve a célforgalom kiegészítő tábla, minden fuvar célfuvarnak számít. Miért nem lehet visszaállítani azt az állapotot, ami akkor volt?

Nagycsécs és Sajószöged közötti szakaszon nehézsúlyú célforgalmat csak akkor lehet elfogadni, ha Nagycsécs vagy Sajószöged belterületén van fejlesztés. Úgy gondolom, ha akkor sikerült megállítani ezt a nagyforgalmat és a fuvarozás nem állt le, akkor most is meg lehet csinálni. Vissza kell vonni azokat az engedélyeket, amiket kiadtak.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: volt egy olyan időszak, amikor teljes tiltás volt. A képviselő úrnak ez volt a „taktikája”, hogy teljes tiltás van első körben. Azért nem jöhet vissza az az állapot, mert ha csak azt nézzük, hogy vannak helyi vállalkozók, az már forgalmat jelent.

Nem örvendetes, hogy ennyi engedély lett kiadva, de az első körben tapasztalható nullás forgalomnak ez volt az oka, a teljes tiltás azért, hogy a „fejekben rend legyen”. Az volt a cél, hogy a külföldi kamionok, akiknek semmi dolguk nincs itt, illetve akik meg tudják oldani, és nem jelent nekik nagy többletköltséget az autópályán való közlekedés, ne jöjjenek erre.

 

Varga Viktor sajószögedi lakos: ha jól értem a 20 tonnás korlátozás most is él, tehát nincs változás ahhoz képest, amikor megszületett a döntés. Útvonalengedélyeket kell kérni, és akkor lehet igénybe venni ezt az útszakaszt. A Közút képviselője azt mondja, hogy a tavalyi számaik alapján, amit a rendszámok alapján végeztek, 40%-a engedély nélküli. A rendőrség képviselője szerint a magyar rendszámmal rendelkező fuvarozók jellemzően rendelkeznek engedéllyel. Ez rendkívül nagy ellentmondás. Ha a rendőrség ellenőriz, akkor közel ilyen arányú bírságot kellene kiszabniuk vagy kitiltani ezeket a járműveket, mert nekik nincs engedélyük. Az hogy lehet, hogy a rendőrség szerint van engedélyük, a Közút szerint nincs?

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: 3 nap volt a forgalomszámlálás, a Közút minden kamiont megszámlált, valószínű, hogy a rendőrség nem azon a 3 napon volt kint, és nem ellenőrzött reggeltől estig.

 

Varga Viktor sajószögedi lakos: a rendőrségnek van erre kimutatása, hogy az ellenőrzöttek hány százaléka nem rendelkezett engedéllyel?

 

Kovács Máté rendőr százados: külön statisztikát nem végzünk, hogy Sajószögednél mennyi teherautó lett intézkedés alá vonva, mennyi helyszínbírság és feljelentés készült.

 

Varga Viktor sajószögedi lakos: van közel 40% engedéllyel nem rendelkező közlekedő kamion, amit ki lehetne szűrni, ez kinek a feladata?

 

Kovács Máté rendőr százados: közúti ellenőrzés során történhet, ha valaki elköveti a szabálysértést, a rendőrség tudja megfelelően szankcionálni, ez eddig is folyamatában történt.

 

Varga Viktor sajószögedi lakos: a lakosság igényelheti a rendőrségtől, hogy intenzívebben ellenőrizzen a rendőrség?

 

Kovács Máté rendőr százados: természetesen.

 

Sándorné Suhajda Izabellasajószögedi lakos: nemcsak a teherautók száma növekedett meg, hanem személyautó is egyre több van a beruházások miatt. Több kanyar van, veszélyes emiatt több kereszteződés, a három legveszélyesebbet, ahol gyerekek fordulhatnak elő, ott zebra véd. Sajószöged közbiztonságának is jót tenne, ha be lenne kamerázva a főút és látnánk az átmenő forgalmat. Tiszaújvárosban előfordult, hogy balestnél ennek a felvétele bizonyító erejű volt.

 

Egy sajószögedi lakos: a legnagyobb problémát a sóderes kamionok okozzák, ahonnan indulnak és ahová érkeznek, az se nem Sajószöged, se nem Nagycsécs. Ha úgy is felmennek Tiszapalkonyánál az autópályára, mivel kerül többe, ha itt mennek fel?

 

Peiker Tamás igazgató: nem jelentős a különbség, de többe kerül.

 

Magony György sajószöged lakos: a közlekedésrendészet törvény. A törvények utasításait a táblák adják, ezeket a táblákat, ha valaki megsérti, akkor törvényt sért. Azt kérem, hogy a törvényeket mindenki tartsa be és tartassa be.

 

Papp Katalinnagycsécsi lakos: látnak-e arra esélyt, hogy a kamionok valamelyest visszaterelődjenek az autópályára? Nekem is volt olyan gondolatom, hogy sebességkorlátozás, de ha az 50-et nem tartják be, ki fogja betartani a 40-et? Gyalogátkelőhelynél, lámpánál megáll, de utána 50-100 méterre a járdára felszalad. Mi is hibázunk, nem csak ők, de itt élünk. Ki fogja ellenőrizni? A rendőrség nem tud 500 méterenként traffipaxot kirakni.

 

Peiker Tamás igazgató: az a helyes megoldás, amikor a forgalmat csökkentjük, minden más a problémának az elodázása, bizonyos csökkentése. Egyetértek a törvényeket, a KRESZ előírásait be kell tartani. A rendőrség ebben nagy segítségre tud lenni a gyakori jelenléttel és ellenőrzésekkel, jogosultságuk csak nekik van ennek a szankcionálására, de úgy gondolom, hogy egy olyan közlekedési morálnak kell kialakulni, hogy a jelzéseket komolyan veszik az autósok, különben minek vannak. Törekedni kell arra - akár súlyos szankciók bevezetésével is -, hogy a szabályokat betartsák. Elképzelhető, hogy lehet csökkenteni a forgalmat, bár most nem afelé megyünk, hiszen olyan hatalmas építkezések kezdődnek ebben az országrészben, ami jelenleg inkább generálja a forgalmat, de egy magasabb szintű továbbgondolása a problémának akár efelé is elvezethet.

 

Matolcsi István sajószögedi lakos: a templomnál van egy olyan éles kanyar, amit egyik irányból sem lehet belátni. Miért nem lehet kitenni egy domborított tükröt a másik oldalba? Jelzőlámpa is kellene, de teljesen ki kell tiltani azokat a kamionokat, amelyek nem Sajószögedre vagy Nagycsécsre szállítanak, ne kapjanak engedélyt.

 

Varga Viktor sajószögedi lakos: szeretném, ha ezt a 150 millió forintot kontextusba tudnánk helyezni. Azt látni kellene, hogy milyen árbevételhez párosul vagy ez mekkora költségnövekmény százalékosan, mert 150 millió Ft nekem sok pénz, egy 150 milliárdos cégnek nem. Ha tized százalékokról beszélünk, nem gondolom, hogy bármilyen nyomás gyakorlásra alkalmas, ha ez tényleg 30-40%-a a forgalmának, akkor azt mondom, hogy jelentős. Ez a kérdés előbb-utóbb meg fog oldódni, ha nem teszünk semmit, mert ha az MPK beruházásai elindulnak, akkor itt megáll az élet. Ha ez addig nem rendeződik, legkésőbb akkor rendeződni fog olyan szinten, hogy itt nem lehet majd közlekedni egyáltalán és az összes mellékút, az összes környező település tele lesz kamionokkal.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: tudom, hogy közép Európa legjobb minőségű kavicsa van itt, a sztrádáknak épülniük kell, a MOL-os beruházásoknak épülniük kell, viszont valamit tenni kell. Legutóbbi kellemetlen tapasztalatom, hogy a kamionok felmennek a kerékpárútra. A Sajószöged és Tiszaújváros között 1988-ban épült kerékpárútját a megye legszebb kerékpárútjának tartották, és ha most megnézzük az állapotát nagyon drasztikus. Balesetek miatt felterelték a forgalmat a 35-ösről a kerékpárútra. A kerékpárút egyre jobban szűkül, a felújítása nem történt meg. Ha nem teszünk érte semmit, előbb-utóbb olyan rossz minősége lesz, hogy a kamionok mellé a kerékpárosok és kismotorosok is ki fognak menni a 35-ösre, hiába tilos.

Készül a jövő évi terv, tervezi-e a Közútkezelő, ha hozzátartozik a kerékpárút, hogy valamilyen állagmegóvást felújítást végeznek-e rajta?

 

Peiker Tamás igazgató: jelenleg a Közút egy méter kerékpárutat sem üzemeltet és nem tulajdonosa. Most készül a jogszabályváltozás, és hamarosan átkerülnek bizonyos kerékpárutak - leginkább főhálózat melletti, külterületi kerékpárutak - az üzemeltetésünkbe. A vagyonkezelést nem fogjuk átvenni, csak a kezelést, ez bizonyos jogi problémákat vetett fel, amin dolgoznak az illetékes minisztériumok, hamarosan meg fog oldódni.

 

Kevei Gábor sajószögedi lakos: a kiadott 933 engedélyt újra felül kellene vizsgálni, hogy biztosan jogosultan veszik-e igénybe az engedélyeket.

 

Peiker Tamás igazgató: az engedélyek kiadásának egyedüli jogi felelőse a Magyar Közút. A jogi lépéseket a polgármesteri hivatal ellen ebben az ügyben nem lehet tenni, csak a Közút ellen lehet fellépni. Úgy döntöttünk, hogy nem tesszük ki magunkat ennek a procedúrának, és jelenleg nem küldjük ki véleményezésre a jegyzőknek a kérelmeket, saját hatáskörben döntünk. A felülvizsgálatra van lehetőség, meg fogom kérni a kollégámat, hogy még egyszer nézzük át. Ha az engedéllyel nem rendelkezőket sikerülne kiszűrni, akkor már egy jelentős csökkenést lehetne elérni. Várjuk meg a mostani forgalomszámlálási adatokat, ha hasonló nagyságrendű lesz, akkor mindenképpen érdemes ezzel komolyabban is foglalkozni.

 

A meghívott vendégek elhagyták az ülést.

 

 

 

2./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem a Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tanulmányozta az előterjesztést és az előterjesztett formában, az alábbi mértékben elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: az I. övezetben 200 Ft/m2, a II. övezetben 230 Ft/m2, a III. övezetben 300 Ft/m2-es értékkel. Egyéb észrevétel nem volt, a Bizottság pozitívan értékelte, hogy a települési adó bevezetését továbbra sem javasolja a polgármester úr.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: a lakosság terheit nem növeli az adóemelés, nem érinti őket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2017.(XI.21.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

3./ Napirend:Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző ülésen már tárgyaltuk a Hétforrás úti megmaradt két ingatlan eladását. A kérelmező kiegészítette a kérelmet az általunk kérteknek megfelelően, ingatlanokra lebontva. A 965/2 hrsz-ú ingatlan vételára 1771000 Ft+Áfa, amit a szerződés aláírásakor egy összegben megfizet, ugyanennyibe kerül a szomszédos telek, viszont erre fizetési haladékot kér, tehát az 50%-át a szerződés aláírásakor, a fennmaradó részt pedig 6 hónapos haladékkal fizetné ki. Javaslom az elfogadását, hiszen az előző vásárlóknak is adtunk fizetési kedvezményt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

96/2017.(XI.08.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A sajószögedi 965/2 és 965/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 3599 Sajószöged, Ady Endre út 71., adószáma: 15725778-2-05, statisztikai jelzőszáma: 15725778-8411-321-05, törzsszáma: 15725778, melynek képviseletében eljár dr. Gulyás Mihály polgármester),

eladja a tulajdonában lévő Sajószöged belterület 965/2 helyrajzi számú 900 m2területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Ongai József (szül.: Debrecen, 1980.05.18.; a.n.: Botos Margit, szig.sz.: 845467 SA; szem.az.: 1-800518-2378; adóazonosító: 8414102514) és Ongai Józsefné (szül.: Mezőcsát, 1977.08.10.; a.n.: Molnár Magdolna, szig.sz.: 170514 AE; szem.az.:2-770810-0937; adóazonosító: 8403983158) részére 1771000 Ft + Áfa vételáron,

eladja a tulajdonában lévő Sajószöged belterület 965/3 helyrajzi számú 900 m2területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant Ongai József (szül.: Debrecen, 1980.05.18.; a.n.: Botos Margit, szig.sz.: 845467 SA; szem.az.: 1-800518-2378; adóazonosító: 8414102514) és Ongai Józsefné (szül.: Mezőcsát, 1977.08.10.; a.n.: Molnár Magdolna, szig.sz.: 170514 AE; szem.az.:2-770810-0937; adóazonosító: 8403983158) részére 1771000 Ft + Áfa vételáron az alábbi kikötésekkel:

Vevők a vételárat két részletben fizetik meg, az első részletet (885 500 forint + ÁFA) a szerződés aláírásakor, a fennmaradó összeg (885 500 + ÁFA) 2018. május 31. napjáig esedékes.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

11