Sajószöged KözségI önkormányzat

Polgármesterének

6/2020. (VI.04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

3/2019. (II.04.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4)bekezdése szerinti hatáskörében, Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ö.R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését:

 

 

492 721 961 Ft költségvetési bevétellel

701 280 278 Ft költségvetési kiadással

-208 558 317 Ft költségvetési egyenleggel

 

- ebből 208 558 317 Ft működési hiánnyal - állapítja meg.”

 

2. § (1) Az Ö.R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép.

(2) Az Ö.R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

(3) Az Ö.R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az Ö.R. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az Ö.R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az Ö.R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(7) Az Ö.R. 9.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete lép.

(8) Az Ö.R. 9.1.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.

(9) Az Ö.R. 9.2. mellékletet helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete lép.

(10) Az Ö.R. 9.2.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.

(11) Az Ö.R. 9.3. mellékletet helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete lép.

(12) Az Ö.R. 9.3.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.3.1 számú melléklete lép.

 

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. június 04.


Sajószöged, 2020. június 04.


dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző