Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a jogalkotásáról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

  1. 5/2018.(V.02.) önkormányzati rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,
  2. 1/2018.(II.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,
  3. 8/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,
  4. 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről,
  5. 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,
  6. 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,
  7. 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról,
  8. 2/2015. (II.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

2. §     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2021. március 25.

Sajószöged, 2021. március 25.

dr. Boros István sk.
címzetes főjegyző