SAJÓSZÖGED KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) rendelet módosításáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1.§-ára kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ö.R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

572 585 214 Ft Költségvetési bevétellel

710 909 434 Ft Költségvetési kiadással

- 138 324 220 Ft Költségvetési egyenleggel

állapítja meg, melyből 138 324 220 Ft működési hiány.”


2. § (1) Az Ö.R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép.

(2) Az Ö.R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

(3) Az Ö.R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az Ö.R. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az Ö.R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az Ö.R. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(7) Az Ö.R. 9.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete lép.

(8) Az Ö.R. 9.1.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.

(9) Az Ö.R. 9.2. mellékletet helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete lép.

(10) Az Ö.R. 9.2.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.

(11) Az Ö.R. 9.3. mellékletet helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete lép.

(12) Az Ö.R. 9.3.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.3.1 számú melléklete lép.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.dr. Gulyás Mihály sk.

dr. Boros István sk.

polgármester

címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. május 28.

Sajószöged, 2021. május 28.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző


2