Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(I.21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2019.

évben 46.380 forint.

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

(2) A rendelet rendelkezését 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

 

 

 

dr. Boros István sk. dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző polgármester

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. január 21.


Sajószöged, 2019. január 21.dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző