Sajószöged Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2018. december 03-án tartott Közmeghallgatásról.

 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Tóth Béla, Biri László, Karaffa Gábor települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

A lakosság részéről: 4 fő.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, majd ismertette a 2018-ben megvalósult és a 2019-re tervezett fejlesztéseket – beruházásokat, kiemelve az óvoda felújítását és a bölcsőde megépítését.

 

Kérdések, hozzászólások a lakosság részéről.

 

Ortó József sajószögedi lakos a jegyzőtől kért tájékoztatást a kutak bejelentésével kapcsolatban.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a kormány benyújtotta a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény módosítására vonatkozó javaslatát az Országgyűlésnek és ebben az eredetileg 2018. december 31-ig tartó – a kutak engedélyezésére vonatkozó – határidőt két évvel meghosszabbítanák. Kormányzati szándék továbbá, hogy a kutak engedélyezésére, fennmaradására irányuló eljárás a jövőben az állampolgárok számára a lehető legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb legyen. Ennek érdekében a Belügyminisztérium és az Agrárminisztérium egyeztető tárgyalásokat folytat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara beosztásával. A lakosságot időben tájékoztatni fogom a teendőkről, addig azt javaslom, hogy ne tegyenek semmit ezzel kapcsolatban, főleg ne adjanak a kutak engedélyeztetésére vonatkozó megbízást önjelölt vállalkozóknak, mert ezek 50-60 e forintot is elkérhetnek azért, ami néhány hét múlva remélhetőleg sokkal kevesebbe fog kerülni.

 

Gondol Károly sajószögedi lakos a 35-ös út teherforgalmáról kérdezett.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Folyamatosan egyeztetünk ez ügyben az országgyűlési képviselőnkkel, várhatóan visszatér majd a súlykorlátozáskor bevezetett teljes tiltás, ami szerint csak a helyben telephellyel rendelkező, illetve az ide árut szállító vállalkozók kaphatnak behajtási engedélyt.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

 

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző