SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 

7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) rendelet

módosításáról

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 27.§ (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet a továbbiakban (Ö.R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését:

 

 

280 353 110 Ft költségvetési bevétellel

318 500 540 Ft költségvetési kiadással

  - 38 147 430 Ft költségvetési egyenleggel

  ebből 38 147 430 Ft működési hiánnyal

 

állapítja meg.”

 

2. §

(1) Az Ö.R. 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete lép.

(2) Az Ö.R. 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

(3) Az Ö.R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az Ö.R. 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az Ö.R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az Ö.R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(7) Az Ö.R. 9.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete lép.

(8) Az Ö.R. 9.1.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1.1. számú melléklete lép.

(9) Az Ö.R. 9.2. mellékletet helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete lép.

(10) Az Ö.R. 9.2.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.2.1. számú melléklete lép.

 

(11) Az Ö.R. 9.3. mellékletet helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete lép.

(12) Az Ö.R. 9.3.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.3.1 számú melléklete lép.

 

3.§

              

        Ez a rendelet a kihirdetést         követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát         veszti.

 

 

dr. Boros István                                         dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző                                         polgármester

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. május 29.

 

Sajószöged, 2017. május 29.

 

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző

A melléklet innen letölthető!