A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat kiadásáról

Sajószöged Község Polgármesterének, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak, valamint nem képviselő bizottsági tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Közszolgálati szabályzat

Informatikai biztonsági szabályzat

Adatvédelmi, valamint számítástechnikai szabályzat

Másolatkészítési szabályzat.pdf

Iratkezelési szabályzat

A közérdekű bejelentések és panaszok kezeléséről

A Sajószögedi PH Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról

Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Ellenőrzési nyomvonal kialakításának szabályzata

Közzétételi szabályzat

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről közérdekű adatigénylés kapcsán

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

Beszerzési szabályzat