Sajószöged Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2019. december 09-én tartott Közmeghallgatásról.

 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Távolmaradt: Varga Viktor települési képviselő.

 

A lakosság részéről: 30 fő.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatásról Varga Viktor távolmaradt, de a képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van, a közmeghallgatást megnyitotta.

 

1./Napirend:Tájékoztató az önkormányzati ciklusban tervezett fejlesztésekről – beruházásokról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a lakosságot az előre látható és tervezhető fejlesztésekről, kiemelten a Vasút út felújításáról, a bölcsőde jövő évi megnyitásáról és az iskola energetikai felújításáról.

 

2./Napirend: Tájékoztató az Általános Iskola előtti forgalmi rend (Széchenyi út) megváltozásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Ahogy Önök közül is sokan tapasztalhatják iskolakezdéskor közlekedési káosz alakul ki a reggeli órákban, már a tiszaújvárosi volán buszsofőrjei is jelezték a megnövekedett gépkocsi forgalom miatti balesetveszélyes állapotot. Sajnos az a helyzet, hogy mindenki legszívesebben a tanteremig vinné a gyermekét – gépkocsival. Természetesen az Önkormányzat is észlelte ezt az állapotot és – megoldást keresve – helyszíni bejárást tartottunk a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági szakembereivel. Két megoldási javaslat merült fel, mindkettő a buszmegálló áthelyezésével járna. Ha egyirányúsítanánk a forgalmat megnőne a Széchenyi utca forgalomáteresztő képessége, viszont a buszmegállót az út másik oldalára kellene áthelyezni, ami azt jelentené, hogy a gyerekek a forgalmas úton áthaladva jutnának el az iskolába. Ezt túlságosan balesetveszélyes, ezért egy másik megoldáson gondolkodunk: az iskola kerítését elbontva a buszmegállót a „kerítésen belülre” telepítenénk, így kiszélesedne az úttest, a szikkasztóárkot betonelemekkel lefedve pedig nőne a parkolási – megállási terület. Ez nem fog egyik napról a másikra megtörténi, egyeztetni kell az iskolával, a szülőkkel, a tankerülettel, a volánnal, aztán meg kell terveztetni az egészet egy közlekedési mérnökkel és a tervek ismeretében változási vázrajzot kell készíttetni egy földmérővel a telekhatár módosulásáról. Addig is türelmet és belátást kérünk a szülőktől és azt, hogy használják a termelői piac mögötti parkolót, onnan is pár perc alatt be tudják kísérni az iskolába a nebulókat.

 

3.Napired: Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok.

 

Az üdülőtelepi utak felújítása mikor várható?

A Széchenyi út keskeny és sok helyen nincs járda, sár van.

Az okos zebrák világítását piros leddel kellett volna megépíteni.

Előre meghírdetett lomtalanítást kellene, úgy mint régen.

A Kossuth úti zsákutcában rossz az út és sok a motoros.

A hóeltakarítás nem volt megfelelő.

Az orvosi rendelőbe klíma kellene.

A Komp út is sáros.

Hol van Varga Viktor?

A lángossütő melletti csőkorlát évek óta össze van törve, meg kellene csináltatni a közútkezelővel.

 

A polgármester válasza: Ilyen extrém – esős időjárás esetén valóban több helyen megáll a víz és nagyobb lehet a sár, ezen ne csodálkozzunk. A járda program folytatódik, de több követendő példa is van már a faluban, amikor a szomszédok összefogtak és az önkormányzat által biztosított betonból maguk építették meg maguk előtt a járdát kiváló minőségben.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: A hótolással sem kell mindig megvárni a Községüzemeltetési Kft-ét, összefogással, odafigyeléssel sok mindent meg lehetne oldani.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Azt is vegyük figyelembe, hogy csak egy hótolásra alkalmas gépünk van, ebből következően egyszerre csak helyen tud lenni, az ingatlan előtti – melletti járdaszakasz tisztántartása, síktalanítása pedig a tulajdonos kötelessége. Okos zebra nem sok van az országban, nálunk pedig már kettő – nem gondoltam, hogy még ezzel kapcsolatba is kritikákat kapok, egyébként tervezzük a harmadikat is telepíteni a Dominóhoz, mert minden kétséget kirázóan tény, hogy ezek a nagy fényerejű villogó LED-ek hatékony közlekedésbiztonsági rendszerek, védik a gyalogosokat.

Nem lenne szerencsés „visszafejlődni” az évente meghirdetett napon történő lomtalanításhoz, emlékezhetünk rá mi történt azokon a napokon, gondolok itt a guberálókra. A szolgáltató mindenki igényének megfelelően, az általa megjelölt napon évi két alkalommal elszállítja a kikészített lomot. A közútkezelővel már többször szorgalmaztuk a korlát megjavítását, újból meg fogjuk tenni.

 

 

Vélemények:

Aki nem látja, hogy a 35-ös forgalma jelentősen csökkent, az hazudik.

Nem csak a facebookon kellene politizálni.

Sajószöged nagyon sokat fejlődött, türelemre intek mindenki, maradjunk a realitásoknál.

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.
polgármester címzetes főjegyző