Sajószöged Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2023. december 11-én tartott Közmeghallgatásról.

 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről igazoltan távol maradt: Karaffa Gábor, Varga Viktor települési képviselők

 

A lakosság részéről: 10fő.

 

Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van, a közmeghallgatást megnyitotta.

 

1./Napirend Tájékoztatás Sajószöged Községi Önkormányzat 2023 évben végzett munkájáról

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatójában kiemelte, hogy közel 290 M forintot nyert a település különböző pályázatokon. Ismertette a legfontosabb pályázatokhoz kapcsolódó beruházásokat és a folyó évben elnyert önkormányzati díjakat.

 

Lakossági hozzászólások

 

Pápainé Ládi Lukrécia megköszönte azt a számos, sokszínű rendezvényt, amin részt vehetett a község lakossága és külön gratulált az „Idősbarát Önkormányzat” díjhoz.

 

Dúlháziné Krizsán Ágnes Réka a „kocsma koncertek” működésére vonatkozó panaszt fogalmazott meg. Kérte az engedélyük visszavonását, illetve más helyszínen történő megrendezését, mert nem tudnak pihenni tőle. Igaz, hogy a zene 11 órakor véget ér, de utána még pakolnak, az utcán is nagy a sürgés-forgás, már rendőri intézkedés is történt. Igény van rá, de más helyszínt kellene találni.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A rendezvényekre eddig még nem érkezett panasz, a kocsma koncert indulásakor ott voltam, személyesen ellenőriztem a rendezést és nem találtam kifogásolni valót. Ez nem önkormányzati rendezvény az üzemeltető joga a helyszín és az időpont megválasztása, ha a szükséges engedélyekkel rendelkezik. Ha egyéni érdeksérelem mégis felmerült, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben kell előadni, birtokvédelmi, vagy más jellegű hatósági intézkedést lehet kérni.

 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

 

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző