Sajószöged Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2017. december 04-én tartott Közmeghallgatásról.

 

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

A lakosság részéről: 10 fő.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, majd ismertette a 2017-ben megvalósult és a 2018-ra tervezett fejlesztéseket.

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Molnár Barnabás sajószögedi lakos:úgy tudom, hogy a DIGI TV elkezdte kiépíteni/kialakítani a vezetékes hálózatát. Van-e arról információ, hogy mikor lehet velük szerződést kötni?

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: konkrét információnk erről nincs, az ügyfélszolgálatukon kell érdeklődni. Nem hivatalosan azt mondták, hogy év végéig készen lesz.

 

Ortó József sajószögedi lakos: előző testületi ülésen felmerült súlykorlátozásra vonatkozóan van-e valami előrelépés?

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: akkor azt ígérte az igazgató úr, hogy decemberben megtörténik a forgalomszámlálás és ehhez képest történnek majd meg a lépések. Ezzel a kérdéssel megkerestem a 6. választókörzet elnökét, Koncz Ferenc urat, kértem ebben a segítségét, illetve konzultáltam Nagycsécs polgármesterével is, de konkrét előrelépés az ügyben még nincs.

 

Ortó József sajószögedi lakos: van-e arra lehetőség, hogy legalább évente egyszer egy szurkolói sportbaráti találkozót megszervezzen a Sport Klub?

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: elnökség váltás lesz, az elnökségi tagok is fognak cserélődni. Az új elnök vetette fel, hogy ilyen lehetőséget kellene teremtenünk. Amikor a 2. fél szezon elindul, akkor meg fogjuk találni annak a módját, hogy hogy lehetne fórumot összehozni.

 

 

Több hozzászólás nem lévén dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző