8. napirend

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93.§ (2) bekezdésében és a 232/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-e munkaszüneti nap.

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Boros István                                                 dr. Gulyás Mihály        címzetes főjegyző                                                 polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. május 30.

 

Sajószöged, 2017. május 30.

 

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző