Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 25-én határozatképtelenség miatt elmaradt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Orliczki Frigyesné települési képviselő

 

Az ülésen nem jelent meg: Tóth Béla, Karaffa Gábor, Hegyi József, Biri László települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna, Kocsisné Árvai Éva, Sipos Ágnes,

dr. Boros István címzetes főjegyző

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképtelen ezért az ülést elnapolta.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző