Sajószöged         Község Önkormányzata

        Képviselő-testülete

        

3599         Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon:         49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:         

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: 2016. december 19-én tartott Közmeghallgatásról.

Helye: Művelődési Ház és Könyvtár Sajószöged, Ady E. u. 2.

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla települési képviselők, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az közmeghallgatásról távol maradt: Orliczki Frigyesné és Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

A lakosság részéről: 25 fő.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, majd ismertette a 2016-ban megvalósult és a 2017-re tervezett fejlesztéseket.

Kérdések, hozzászólások:

Egy jelenlévő sajószögedi lakos: Célszerűnek tartanám, ha lenne egy hulladékudvar a településen, ahová fajtánként be lehetne szállítani a hulladékot, mert szerintem nem jó megoldás a házhoz menő lomtalanítás.

dr. Boros István címzetes főjegyző: én úgy látom, hogy előrelépés történt a lomtalanítás területén. Előzetes bejelentés után évente kétszer ingyenesen elszállítják a lomokat, e-mailben vagy telefonon lehet a szolgáltatóval időpontot egyeztetni. Mindenki saját programjaihoz tudja igazítani a lomok elszállíttatását, a másik előnye, hogy nem jár akkora szemeteléssel a lomtalanítás, mert voltak akik guberálásra használták fel ezt az alkalmat.

A hulladékudvar kialakítására területünk sincs, kivitelezésére szigorú környezetvédelmi és uniós szabályok vonatkoznak, a megvalósítására semmi esélyt nem látok.

 

Zelei Ernő sajószögedi lakos: a Széchenyi út jobb oldalán végig parkolnak, annyira keskeny az út, hogy két kocsi nem fér el egymás mellett, szerintem egyirányúvá kellene tenni, a járdák állapota pedig nagyon rossz.

A régi lakatlan épületekben és a rendezetlen udvarokon elszaporodtak a patkányok.

dr. Boros István címzetes főjegyző: azt megnézhetjük, hogy lehet-e egyirányúvá tenni az utat, de az ingatlan előtti közterületen parkolást nem tudjuk megtiltani. A járdát a Kft. meg fogja nézni, hogy milyen helyreállítási munkát igényel.

Majdnem 100 üres épület van a faluban, de a magántulajdon szentsége magakadályozza, hogy bármit is lépjen az önkormányzat, ha életveszélyes lenne az épület, akkor tudom elrendelni a bontását.

A patkányirtás az ingatlantulajdonos kötelessége, az önkormányzatnak a közintézmények rágcsálómentesítéséről kell gondoskodnia, ennek ellenére már kétszer adtunk ingyen patkánymérget a lakosságnak, és tavasszal megint tervezünk osztani.

Fiatal Istvánsajószögedi lakos: a magtár épülete nincs elkerítve, és a tetőcserepeket meg kellene igazíttatni, mert balesetveszélyesek.

A Dózsa út-Vasút út kereszteződése beláthatatlan, a cserjéket ki kellene vágni.

Hogyan lehetne elérni, hogy a településen megálljon távolsági autóbusz?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a magtár tulajdonosának felhívjuk a figyelmét a problémára, de kerítés létesítésére nem kötelezhetem.

dr. Gulyás Mihály polgármester: jelezni fogjuk a Volán felé ezt az igényt, de nem garantálom, hogy ez célt fog érni, hiszen a korábbi távolsági autóbuszok megállóhelyét azért szüntették meg, mert utasszámlálás alapján kihasználatlannak bizonyult.

Ha szükséges, akkor kivágatjuk a cserjéket, vagy panoráma tükröt helyezünk a kereszteződésbe.

Varga Lászlóné sajószögedi lakos: valóban nagyon kellene, hogy Sajószögeden megálljon a távolsági busz.

A Balassi út – Bem út kereszteződése is beláthatatlan, és még sok ilyen kereszteződés van a településen.

A Bem úton a járda lejt az árok felé, nem megoldás, hogy a repedéseket betöltik bitumennel, oda korlátot kell csinálni.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az összes ilyen kereszteződést meg fogjuk vizsgálni tavasszal.

Fiatal István sajószögedi lakos: nem lehetne-e megpályázni, hogy Sajószögedet bekamerázzák?

dr. Gulyás Mihály polgármester: a kamerarendszer kiépítésre kerül a tavasz folyamán saját erőből.

Varga Lászlóné sajószögedi lakos: a fő út - Bem út sarka nagyon kátyús, zúzott kővel van betömve.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a tavasz folyamán rázóköves technikával meg lesz oldva.

Szalai Zita sajószögedi lakos: egy Sajószöged területén élő hajléktalan számára az önkormányzat tudna-e biztosítani valamilyen fűthető épületet, helyiséget segítségképpen?

dr. Gulyás Mihály polgármester: szociális bérlakásunk jelenleg nincs. Szükséglakást fogunk kialakítani a tavasz folyamán egy megvásárolt ingatlanon, de az nem hajléktalan szálló lesz.

Szalai Zita sajószögedi lakos: ha segítséget jelentene, megnézném, hogy melyek azok az épületek, amelyek életveszélyesnek minősíthetők. Nem csak elbontani lehet, felszólíthatják a tulajdonost, hogy tegye használhatóvá az ingatlant.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ha valóban életveszélyes, akkor bontani kell.

Több hozzászólás nem lévén dr. Gulyás Mihály polgármester a közmeghallgatást berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.

      polgármester                                                  címzetes főjegyző