Sajószöged Községi Önkormányzat és  önálló intézményei
2015. évi LÉTSZÁMKERETE
1. Sajószöged Községi Önkormányzat
1.1 Önkormányzati igazgatás-Polgármester 1
1.2 Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 1
1.3 Házi segítségnyújtás 2
1.4 Védőnői szolgálat 2
1.5 Községgazdálkodás 5
Ebből 3 fő munkabér-támogtással foglalkoztatva
1.6 Közfoglalkoztatottak  10
Sajószöged Községi Önkormányzat összesen 21
2. Polgármesteri Hivatal 7
Ebből:     1 fő jegyző
6 fő ügyintéző
Polgármesteri Hivatal összesen 7
3. Általános Művelődési Központ
Napközi Otthonos Óvoda 10
Ebből: 4 fő óvodai nevelés
2 fő óvodai nevelő munkát közvetlenül segítő
4 fő óvodai konyha ellátása
Ebből: 1 fő szakács
1 fő élelmezésvezető
2 fő konyhalány
Művelődési Ház és Könyvtár 2
Ebből: 1 fő könyvtáros
1 fő takarító
Sajószögedi Általános Művelődési Központ összesen 12
Tervezett létszámkeret összesen 40
Tervezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül 30