B E V É T E L E K
1. sz. táblázat   Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2016. 2017. 2018.
A B C D E
1. Önkormányzat működési támogatásai 72 410 72 500 72 600
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 768 14 800 14 900
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      
4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 104 500 104 500 104 500
4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 97 000 97 000 97 000
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 2 000 2 000 2 000
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói      
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 95 000 95 000 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 000 7 000 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 100 100 100
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 400 400 400
5. Működési bevételek  13 000 13 600 13 900
6. Felhalmozási bevételek 15 000    
7.  Működési célú átvett pénzeszközök       
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 219 678 205 400 205 900
10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:       
11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 219 678 205 400 205 900
         
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat   Ezer forintban
Sor-szám Kiadási jogcímek 2016. 2017. 2018.
A B C D E
1.    Működési költségvetés kiadásai  204 658 205 400 205 900
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 15 000    
2.1. Beruházások      
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 15 000    
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 219 658 205 400 205 900
4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:      
5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 219 658 205 400 205 900