2015. évi Előrirányzat felhasználási terv
Ezer forintban !
Sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:
1. Bevételek
2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 834 5 835 5 834 5 835 5 834 5 835 5 834 5 835 5 834 5 835 5 834 5 834 70 013
3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 1 202 1 202 1 202 1 201 1 201 1 203 1 202 1 201 1 203 1 202 1 202 1 201 14 422
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                          
5. Közhatalmi bevételek     45 150 1 000 1 500 200 300 50 43 600 3 000 1 000 9 500 105 300
6. Működési bevételek 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 1 085 13 020
7. Felhalmozási bevételek     7 500         7 500         15 000
8. Működési célú átvett pénzeszközök       5 000 5 000 7 204             17 204
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          
10. Finanszírozási bevételek 13 117 13 118 -32 531 7 117 6 620 5 713 12 819 6 568 -20 482 11 109 13 121 3 616 39 905
11. Bevételek összesen: 21 238 21 240 28 240 21 238 21 240 21 240 21 240 22 239 31 240 22 231 22 242 21 236 274 864
12. Kiadások
13. Személyi juttatások 7 252 7 253 7 252 7 252 7 252 7 252 7 252 7 252 7 252 7 252 7 252 7 253 87 026
14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 911 1 911 1 912 1 911 1 912 1 911 1 912 1 911 1 912 1 903 1 913 1 913 22 932
15. Dologi  kiadások 7 813 7 813 7 814 7 813 7 814 7 814 7 813 7 813 7 813 7 813 7 814 7 808 93 755
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 1 369 16 428
17.  Egyéb működési célú kiadások 2 893 2 894 2 893 2 893 2 893 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 894 2 893 34 723
18. Beruházások     5 000           6 000       11 000
19. Felújítások     2 000           2 000       4 000
20. Egyéb felhalmozási kiadások                          
21. Finanszírozási kiadások                          
22 Tartalék               1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000
23 Kiadások összesen: 21 238 21 240 28 240 21 238 21 240 21 240 21 240 21 239 30 240 21 231 21 242 21 236 274 864
24 Egyenleg