Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Ezer forintban !
Beruházás  megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII. 31.-ig. 2015. évi előirányzat 1. sz. módosítás 2015. Módosítás utáni 2015. XII. 31.
A B C D E F G=(D+F)
Térburkolat program folytatása 2 000 2015-2015   2 000 -2 000  
Villanyhálóazt kiépítése zártkertekben 2 500 2015-2015   500 -500  
Térfigyelő kamerarendszer beüzemelése 3 665 2014-2015 2 636 1 029 -1 029  
Parkoló építése piachoz 4 491 2015.-2015   4 491 -1 546 2 945
Óvoda tűzlétra és villámhárító 850 2015-2015   850 -850  
Irattár szigetelés és gazázs építés ph udvar 1 270 2015-2015   1 270 -1 270  
Karácsonyi díszvilágítás 300 2015-2015   300 130 430
Villamos csatlakozó szekrény Műv.háznál 560 2015-2015   560 -560  
Irodabútor (PH) 307 2015-2015     307 307
Konyhai bútorok és eszközök (Óvoda) 681 2015-2015     681 681
Rendezvény székek és asztalok (Művelődési Ház) 2 238 2015-2015     2 238 2 238
Közfoglalkoztatási eszközök 1 078 2015-2015     1 078 1 078
Védőnői szolgálat kiréstékű tárgyi eszközök 108 2015-2015     108 108
Digitális pianíno (Big Band) 191 2015-2015     191 191
Kisértékkű tárgyi eszközök (PH) 164 2015-2015     164 164
Kamerarendszer kiépítése (iskola) 220 2015-2015     220 220
Építmény  300 2015-2015     300 300
Faház (piac) 800 205-2015     800 800
Számítógépek és szoftverek beszerzése (PH) 2 565 2015-2015     2 564 2 565
ÖSSZESEN: 24 288   2 636 11 000 1 026 12 027
5 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2016.05.11-től.