II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
4 2.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek       Kiadások      
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi 1. sz. módosítás (±) Módosított előirányzat 2015. XII. 31. Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi 1. sz. módosítás (±) Módosított előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D F  G H I=G±H
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   107 107 Beruházások 11 000 1 027 12 027
2. 1.-ből EU-s támogatás       1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
3. Felhalmozási bevételek 15 000 -15 000   Felújítások 4 000 14 383 18 383
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   1 223 1 223 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)       Egyéb felhalmozási kiadások   800 800
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek              
7.                
8.                
9.                
10.                
11.         Tartalékok      
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 15 000 -13 670 1 330 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 000 16 210 31 210
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)       Értékpapír vásárlása, visszavásárlása      
14. Költségvetési maradvány igénybevétele       Hitelek törlesztése      
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele        Rövid lejáratú hitelek törlesztése      
16. Betét visszavonásából származó bevétel        Hosszú lejáratú hitelek törlesztése      
17. Értékpapír értékesítése       Kölcsön törlesztése      
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek       Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása      
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )       Betét elhelyezése      
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       Pénzügyi lízing kiadásai      
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele              
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele              
23. Értékpapírok kibocsátása              
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek              
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)       Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
     
26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 15 000 -13 670 1 330 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 000 16 210 31 210
27. Költségvetési hiány: - 29 880 29 880 Költségvetési többlet: - - -
28. Tárgyévi  hiány: - 13 670 - Tárgyévi  többlet: 15 000 - 1 330
4 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.